Mình hiện là sinh viên năm I khoa tài chính-ngân hàng trường Hutech....Cần Kiếm việc làm dạy thêm để trang trải viêc học.

Cần Kiếm việc dạy thêm Toán từ lớp 1->7.

Kiếm việc các môn đọc-viết chính tả cho các bé tiểu học...

Lương Kiếm việc có thể thỏa thuận..

Em có thể Kiếm việc nhận dạy tại Q12-GV-TB

Liên hệ: 0933.133.265