Cần thanh lý 6 bộ bàn ghế bằng gỗ cao su tuyệt đẹp như trong hình

bàn ghế


Tình trạng bàn ghế: xài đc 2 tháng

Giá mỗi bộ bàn ghế là 1tr7.

Lấy hết 6 bộ bàn ghế là tròn 9tr5

Liên hệ: Triết: 01688463393