Chào các bạn.Mình có 1 thắc mắc :Ví dụ như mình tải lên 1 file vào trong server và bây giờ mình muốn vào trong bộ soản thảo (Giả sử như mình đang viết 1 bài viết) và mình muốn đính kèm đường dẫn đến file này để người đọc có thể click chuột và download file đó.

Mình sẽ viết 1 đoạn cho các bạn dễ hiểu:
"
hôm nay tôi sẽ nói về cách đính kèm file từ trong Editor .Nếu các bạn muốn xem chi tiết thì download tại đây
"
Đoạn text trên có chữ:"download tại đây" và mình muốn đưa cái file đó vào để người xem có thể download thì làm thế nào.Cảm ơn các bạn!