Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: xem hộ em cái các pác

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  0

  Mặc định xem hộ em cái các pác

  #include <conio.h>
  #include <stdio.h>
  #include <iostream.h>

  void Nhap_MT(int **A,int hang,int cot)
  {
  A=new int*[hang];
  for(int i=0;i<hang;i++)
  {
  // A[i]=new int[cot];
  for(int j=0;j<cot;j++)
  {
  cout<<"phan tu ["<<i<<","<<j<<"]=";
  cin>>A[i][j];
  }
  }
  }
  void Tong_MT(int **A,int **B,int hang,int cot)
  {
  for(int i=0;i<hang;i++)
  for( int j=0;j<cot;j++)
  A[i][j]+=B[i][j];
  }
  void In_MT(int **A,int hang,int cot)
  {
  for(int i=0;i<hang;i++)
  {
  {
  for(int j=0;j<cot;j++)
  cout<<A[i][j]<<"\t";
  }
  cout<<endl<<endl;
  }
  }
  void GP_Bo_nho(int **A,int hang)
  {
  for(int i=0;i<hang;i++)
  delete [] A[i];
  delete [] A;
  }
  void main()
  {
  clrscr();
  int **A,**B,hang,cot;
  cout<<"so hang= ";cin>>hang;
  cout<<"so cot= ";cin>>cot;
  cout<<"khoi tao ma tran A:"<<endl;
  Nhap_MT(A,hang,cot);cout<<"ma tran A"<<endl;
  In_MT(A,hang,cot);
  cout<<"khoi tao ma tran B:"<<endl;
  Nhap_MT(B,hang,cot);cout<<"ma tran B"<<endl;
  In_MT(B,hang,cot);
  //cong 2 ma tran
  Tong_MT(A,B,hang,cot);
  //Hien thi ma tran ket qua
  cout<<"tong 2 ma tran A va B la:"<<endl;
  In_MT(A,hang,cot);
  //Giai phong bo nho cho A va B
  GP_Bo_nho(A,hang);
  GP_Bo_nho(B,hang);
  getch();
  }


  thank các pác!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  07 2008
  Nơi ở
  /media/Anime
  Bài viết
  2,288

  Nhớ bọc code vào tag code

  C++ Code:
  1. #include <conio.h>
  2. #include <stdio.h>
  3. #include <iostream.h>
  4.  
  5. void Nhap_MT(int **&A,int hang,int cot)
  6. {
  7.     A = new int * [hang];
  8.  
  9.     for(int i=0;i<hang;i++)
  10.     {
  11.         A[i] = new int [cot];
  12.         for(int j=0;j<cot;j++)
  13.         {
  14.             cout<<"phan tu ["<<i<<","<<j<<"]=";
  15.             cin>>A[i][j];
  16.         }
  17.     }
  18. }
  19.  
  20. void Tong_MT(int **A,int **B,int hang,int cot)
  21. {
  22.     for(int i=0;i<hang;i++)
  23.         for( int j=0;j<cot;j++)
  24.             A[i][j]+=B[i][j];
  25. }
  26.  
  27. void In_MT(int **A,int hang,int cot)
  28. {
  29.     for(int i=0;i<hang;i++)
  30.     {
  31.         for(int j=0;j<cot;j++)
  32.             cout<<A[i][j]<<"\t";
  33.         cout<<endl<<endl;
  34.     }
  35. }
  36.  
  37. void GP_Bo_nho(int **A,int hang)
  38. {
  39.     for(int i=0;i<hang;i++)
  40.         delete A[i];
  41.     delete A;
  42. }
  43.  
  44. void main()
  45. {
  46.     int **A,**B,hang,cot;
  47.  
  48.     clrscr();
  49.     cout<<"so hang= ";cin>>hang;
  50.     cout<<"so cot= ";cin>>cot;
  51.     cout<<"khoi tao ma tran A:"<<endl;
  52.  
  53.     Nhap_MT(A,hang,cot);
  54.     cout<<"ma tran A"<<endl;
  55.     In_MT(A,hang,cot);
  56.     cout<<"khoi tao ma tran B:"<<endl;
  57.     Nhap_MT(B,hang,cot);
  58.     cout<<"ma tran B"<<endl;
  59.     In_MT(B,hang,cot);
  60.  
  61.     Tong_MT(A,B,hang,cot);
  62.  
  63.     cout<<"tong 2 ma tran A va B la:"<<endl;
  64.     In_MT(A,hang,cot);
  65.  
  66.     GP_Bo_nho(A,hang);
  67.     GP_Bo_nho(B,hang);
  68.  
  69.     getch();
  70. }
  Càng yêu mèo thì mèo càng mập. Mèo càng mập ta lại càng yêu.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  08 2008
  Nơi ở
  ha noi
  Bài viết
  79

  bài này có phải bạn muốn tính tổng 2 ma trận không?? bạn chỉ đưa code lên ntn mà không nói rõ yêu cầu của nó là ji` thì ai mà biết được vả lại code bạn lằng nhằng quá mình nhắc nhỏ bạn nhé lần sau muốn đưa code lên thì nhớ bọc nó vào nhé ko là bị mod dell đấy .
  còn đối với bài này nếu bạn muốn tính tổng 2 ma trận thì cái hàm tính tổng của bạn hoàn toàn sai A[i][j]+=B[i][j]; vì A ở đây là mảng bạn nhập vào muốn tính tổng bài này bạn phải khai báo thêm 1 mảng C,1 biến tạm và 1 biến k. đây là code phần cộng 2 ma trận của mình bạn đọc rồi tự nghiên cứu nhé

  Code:
  for(i=0;i<n;i++)
  		for(j=0;j<n;j++)
  			{
  				tam=0;
  				for(k=0;k<n;k++)
  				tam=tam+a[i][k]+a[i][j];
  				c[i][j]=tam;
  			}
  		printf("\nMa tran C la: ");
  		for(i=0;i<n;i++)
  			{
  				printf("\n");
  				for(j=0;j<n;j++)
  				printf("   %d ",c[i][j]);
  vì code này viết bằng C bởi vậy bạn chỉ cần thay printf==cout để in ra tổng 2 ma trận là ổn thôi chúc bạn may mắn

 4. #4
  Ngày gia nhập
  07 2008
  Nơi ở
  /media/Anime
  Bài viết
  2,288

  Bạ ấy cộng ma trận B vào ma trận A có gì mà sai, đâu phải cứ nhất thiết phải có ma trận C mới được. Chỉ cần khi in kết quả thì in ma trận A ra là được. Bài này chỉ sai chỗ cấp phát động thôi.
  Càng yêu mèo thì mèo càng mập. Mèo càng mập ta lại càng yêu.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn