Luận văn tốt nghiệp phép toán hình thái và ứng dụng
Bao gồm cả world + slide + chương trình
MỤC LỤC (World)

Lời mở đầu 1
Lời cảm ơn ! 3
DANH MỤC HÌNH VẼ BẢNG BIỂU SỬ DỤNG TRONG ĐỒ ÁN 6
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ XỬ LÝ ẢNH 8
1.1. Sơ lược về nguồn gốc của xử lý ảnh số 8
1.2. Khái niệm về xử lý ảnh số 9
1.3. Quá trình xử lý ảnh 9
CHƯƠNG II. KHÁI NIỆM VỀ PHÉP TOÁN HÌNH THÁI 11
2.1. Khái niệm cơ bản 11
2.2. Các phép toán Logic liên quan đến ảnh nhị phân 15
2.3. Phép giãn nhị phân (Dilation) 18
2.4. Phép co nhị phân (Erosion) 20
2.5. Một số tính chất của phép toán hình thái 23
2.5.1. Các mệnh đề 23
2.5.2. Định lý 24
2.5.3. Hệ quả 24
2.6. Phép mở ảnh (Opening) và phép đóng ảnh (Closing) 25
2.6.1. Phép mở ảnh 25
2.6.2. Phép đóng ảnh 27
2.6.3. Các tính chất của Phép mở ảnh và phép đóng ảnh 29
2.7. Phép Biến đổi trúng hoặc trượt (Hit-or-Miss) 30
2.8. Các thuật toán cơ bản của hình thái học 31
2.8.1. Trích biên ( Boundary Extraction ) 31
2.8.2. Làm đầy (Region Filling) 32
2.8.3. Tách các thành phần liên thông (Extraction of Connected Components) 33
2.8.4. Bao Lồi (Convex Hull) 34
2.8.5. Làm mảnh(Thinning) 36
2.8.6. Tìm khung xương (Skeletonization) 38
CHƯƠNG III. ỨNG DỤNG CỦA PHÉP TOÁN HÌNH THÁI 40
3.1. Sử dụng phép toán hình thái trong ước lượng độ nghiêng văn bản 40
3.1.1. Mô tả phương pháp 42
3.1.2. Áp dụng phép toán hình thái 42
3.2. Ứng dụng phép toán hình thái trong tách dòng văn bản 44
3.2.1. Sử dụng phép toán hình thái để tô lem dòng văn bản 44
CHƯƠNG IV. CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH 46
4.1. Giới thiệu chương trình 46
4.2. Hướng dẫn sử dụng 47
4.3. Thực Nghiệm 48
Kết luận 53
Tài liệu tham khảo: 54
DOWNLOAD: đây

Hướng dẫn download
Bấm vào download và thực hiện theo hướng dẫn dưới là ok
Bước 1 bấm vào download on slow speed
Bước 2 bấm vào After advertisement and 60 sec. waiting (speed ~ 50 Kbs)
Bước 3 là đợi nó vài giây nhập mã capcha rồi bấm Link to the file download
Ok thế là xong hihi đợi vài phút là được