mình có bài tập cho về ứng dụng stack :
1/tính giá trị biểu thức dạng hậu tố
2/Ứng dụng chuyển đổi biểu thức dạng trung tố(infix) thành dạng hậu tố(postfix)
mình kiếm thông tin nhưng ko hiểu lắm mà cũng do mới học stack mà cũng chả hiểu gì mấy . có ai có thể giải thích cho mình cách làm 2 cái câu trên ko