Thầy giáo cho đề bài là :

Tìm thuật toán và viết code cho việc tô màu đa giác bằng dòng quyét !! .!!!
Ai học rồi giúp mình với, Mình hiện đang học "Đồ Họa Máy Tính"

thanks nhiều !!