Em mới học về sql và thực hành trên sql server 2005, nhưng khi restore cái dữ liệu của thầy để thực hành thì gặp lỗi, mấy bữa nay không đến trường hỏi thầy được, nên nhờ các ac giúp đỡ.


Không biết đó là lỗi gì và phải giải quyết sao, nhờ các anh chị giúp đỡ, em cám ơn nhiều.