Việt set thuộc tính ẩn thì mình biết, và mình không thể nào tìm được cách unset nó đi, các bạn giúp mình với, unset chứ không phải disable nghen