Các bác cho em hỏi làm thế nào để thêm nhiều checkbox vào item treeview hay listview cũng được
(gridview thì đc nhưng không nhóm các Items theo group được)
Cụ thể em muốn làm form phân quyền này: