Các bạn cho mình hỏi cách tạo màu cho các BUTTON, LABEL trên form thì làm thế nào? Mình dùng MFC 2005, nhưng khi vào Poperties của BUTTON hoặc Label không có hỗ trợ ????