Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Tuyển tập đề thi các môn lập trình trường ĐH khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2010
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  381

  Mặc định Tuyển tập đề thi các môn lập trình trường ĐH khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh

  ĐỀ THI MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU NĂM 2003-2004
  Giảng viên : Thầy Phạm Thế Bảo
  Thời gian : 120 phút
  Sinh viên được sử dụng tài liệu


  Câu 1 : (3 điểm) Giả sử tồn tại cây nhị phân tìm kiếm (CNPTK) T trên bộ nhớ, có dữ liệu của mỗi phần tử là 1 điểm trên mặt phẳng như sau:
  C++ Code:
  1. struct point {
  2.  
  3.              int x,y;
  4.  
  5.          };
  6.  
  7.  
  8.  
  9. struct BSTree {
  10.  
  11.              Node Root;
  12.  
  13.          };
  14.  
  15.  
  16.  
  17. struct tagNode {
  18.  
  19.              point data;
  20.  
  21.              tagNode *Left, *Right;
  22.  
  23.          };
  24.  
  25.  
  26.  
  27. typedef tagNode *Node;


  Anh (chị) hãy :
  a) Nhập vào một số thực a, tìm phần tử b của cây T mà b có x gần a nhất (dùng fasb để lấy giá trị tuyệt đối của số thực).
  B) Cho biết cặp điểm gần nhau nhất của cây T.

  Câu 2 : (4 điểm)
  Trên mặt phẳng Oxy có một hình vuông C, ta chia hình vuông C này thành 04 hình vuông C1, C2, C3, C4. Trong mỗi hình vuông Ci (i = 1, 2, 3, 4) ta lại chia thành 04 hình vuông nhỏ hơn mỗi hình vuông được tô màu xanh, đỏ, tím, vàng (theo thứ tự như hình vẽ). Quá tình chia nhỏ kết thúc khi diện tích nhỏ hơn a (cho trước). Anh (chị) hãy xây dựng cấu trúc dữ liệu động để lưu trữ các hình vuông và thuật toán để xây dựng các hình vuông này.
  Code:
       ___________________________
       |      |       |
  
       |      |       |
  
       |  Xanh   |  Đỏ    |
  
       |      |       |
  
       |      |       |
  
       |____________|_____________|
  
       |      |       |
  
       |      |       | 
  
       |  Tím   |  Vàng   |
  
       |      |       |
  
       |      |       |
  
       |____________|_____________|
  a) Hãy cho biết có bao nhiêu số lần phải chia.
  B) Hãy cho biết có bao nhiêu hình vuông có diện tích nhỏ hơn b (cho trước).
  Hết.  Đề thi môn Lập trình Hướng đối tượng
  Năm học: 2003-2004
  Thời gian: 120 phút.
  Dành cho lớp CNTN
  Được tham khảo tài liệu


  Câu 1:
  Ta cần viết một chương trình cho phép tạo một đối tuợng hình học và một dấu chữ thập, vẽ hai đối tượng đó và thông báo cho biết hình chữ thập (tâm của nó) có nằm trong đối tượng hình học kể trên không? Đối tượng hình học có thể là ellipse, hình tròn, hình chữ nhật hay hình vuông. Yêu cầu: Hoàn toàn không có sự xuất hiện của phát biểu switch/ case trong chương trình khi được cài đặt đầy đủ.
  a) Xây dựng lớp biểu diễn khái niệm hình chữ thập, hình ellipse, hình tròn, hình chữ nhật và hình vuông. Thiết lập mối quan hệ kế thừa giữa các lớp. Viết khai báo các thao tác cần thiết đủ dùng cho chương trình như mô tả ở trên. Viết định nghĩa hàm xác định hình chữ thập (tâm của nó) có nằm trong hình thuộc các loại kể trên không.

  b)Viết một ứng dụng cho phép tạo một hình chữ thập và tạo một hình tùy ý trong các loại kể trên (Nhập 0: tạo hình ellipse, 1:hình tròn, 2:hình chữ nhật, 3: hình vuông). Vẽ hình chữ thập và hình đã được chọn (giả sử chế độ đồ hoạ đã được khởi động), thông báo cho biết hình chữ thập có nằm trong hình đã chọn không?

  Câu 2:
  Một phép toán là một ký hiệu mà nó thao tác trên dữ liệu. Dữ liệu mà phép toán thao tác được gọi là toán hạng. Mỗi toán hạng của phép toán là một biểu thức. Một biểu thức là sự kết hợp các phép toán, các hằng, biến và phép gọi hàm để gút lại một giá trị duy nhất gọi là giá trị của phép toán. Phép toán có thể một ngôi hoặc hai ngôi. Hằng, biến hay một phép toán gọi hàm đều là biểu thức. Có thể thực hiện các phép toán trên biểu thức( Ví dụ cộng hai biểu thức là một biểu thức).

  Trong phạm vi bài này, ta chỉ giới hạn trong phạm vi các biểu thức thực với các phép toán cộng, trừ, nhân, chia trên các hằng, không xét các biểu thức có sự tham gia của biến cũng như sự tham gia của phép gọi hàm.
  a) Tổ chức, xây dựng (các) lớp cần thiết bằng cú pháp C++ mô tả được các khái niệm phép toán, biểu thức như mô tả trên. Cần chú ý các quan hệ (ví dụ một hằng là một biểu thức). Lưu ý tổ chức cấu trúc dữ liệu để biểu diễn được biểu thức.

  B) Viết khai báo các thao tác cần thiết để người sử dụng có thể tạo các biểu thức, thực hiện các phép toán cộng, trừ, nhân, chia biểu thức. Có thể xuất giá trị của biểu thức. Định nghĩa phép cộng hai biểu thức.

  Ví dụ:

  C++ Code:
  1. Bieu thuc f("5+2*3"), g(3*4-2*5), h = -f;
  2. cout<< f()-6 << "n"; // Xuat 5
  3. cout << (f-6)() << "n"; // Xuat 5
  4. cout << (-f _+ 2*g) () << "n"; // Xuat -7
  5. cout << f() + h() << "n"; // Xuat 0
  6. cout << (f + h + 2_ () << "n"; // Xuat 2
  Lưu ý: Hầu hết các thao tác chỉ cần viết khai báo, chỉ định nghĩa thao tác mà đề yêu cầu.
  Đề thi tin học A2
  Lớp cử nhân tài năng Toán-Tin khóa 2003
  Tháng 6 năm 2004
  Thời gian 90'


  Câu 1:
  a) Nêu lên khái niệm về con trỏ trong C, cú pháp khai báo biến con trỏ và một số phép toán con trỏ.
  B) Viết chương trình nhập 2 ma trận hữu tỉ tuỷ ý rồi tính tích của 2 ma trận.

  Câu 2:
  a) Định nghĩa kiểu dữ liệu cho một sinh viên gồm một số thuộc tính như mã sinh viên, họ và tên, năm sinh, điểm trung bình. Viết hàm nhập một danh sách sinh viên và ghi thành file "dssv.dat" trên đĩa.
  b)Viết hàm tìm kiếm một mẫu sinh viên trên file "dssv.dat" khi biết mã sinh viên.

  Câu 3:
  a) Định nghĩa kiểu dữ liệu cho một đa giác lồi trong mặt phẳng Oxy dưới dạng một dãy các điểm, mỗi điểm gồm hoành độ và tung độ.
  B) Viết các thuật toán và các hàm cho các yêu cầu xử lý sau đây:
  - Tính diện tích của đa giác.
  - Tính chu vi của đa giác.  Đề thi học kì 1 năm 2003-2004
  Học phần Tin học Đại Cương A1
  Lớp CNTN Toán Tin
  Thời gian 90 phút


  Câu 1:
  Viết chương trình nhập số nguyên dương n và tính số hạng thứ n của dãy số {u_n} được định nghĩa như sau:
  u_1 = 1;
  u_2 = 2;
  u_n = u_(n-1) + u_(n-2) với n>2.
  Yêu cầu trong chương trình có hàm tính số hạng thứ n của dãy số.

  Câu 2 :
  Viết chương trình nhập số thực x và số dương r, rồi tính tổng số
  S=1 + x + x^2 / 2 + ... + x^n / (n ! )
  trong đó n là số nguyên dương được chọn sao cho
  abs( x^n / ( n ! ) ) < r.
  Câu 3:
  Xét các đa thức một biến có bậc tối đa là 200.
  a) Viết các thuật toán thực hiện các xử lý sau đây trên đa thức:
  - Tính giá trị của đa thức.
  -Tìm đạo hàm của đa thức.
  -Tìm nguyên hàm của đa thức.
  b)Hãy cho một định nghĩa hay khai báo kiểu dữ liệu cho đa thức, và viết các hàm thực hiện các xử lý được yêu cầu trong câu (a).


  Đề thi môn Xử lý tín hiệu
  Năm học: 2006-2007
  Thời gian: 90 phút.
  Dành cho lớp CNTN
  Được tham khảo tài liệu


  Câu 1:
  Cho hệ thống xác định bởi phương trình sai phân:

  Xác định y(n) khi
  Với các điều kiện đầu

  Câu 2:
  Cho tín hiệu thời gian liên tục:

  a. Xác định tần số lấy mẫu tối thiểu để có thể khôi phục tín hiệu từ phiên bản lấy mẫu.
  b. Lấy mẫu tín hiệu trên ở các tần số 1Hz, 4Hz và 30Hz. Xác định phiên bản thời gian liên tục khôi phục từ các phiên bản lấy mẫu.

  Câu 3:
  Một tín hiệu âm thanh thời gian liên tục lấy mẫu ở tần số KHz được phiên bản lấy mẫu là . Giả sử ta cần phiên bản lấy mẫu ở tần số 16KHz nhưng tín hiệu gốc đã bị thất lạc. Hãy đề nghị giải pháp tạo (gần đúng) phiên bản từ .
  Đề thi môn Đồ hoạ
  Năm học: 2006-2007
  Thời gian: 120 phút.
  Dành cho lớp CNTN
  Được tham khảo tài liệu


  Câu 1: (2 điểm)
  a. Trình bày giải thuật vẽ đường thẳng có phương trình y = mx + b (với hệ số góc m tuỳ ý)
  b. Trình bày giải thuật vẽ tam giác ABC với các đường trung tuyến, đường cao, đường trung trực, đường phân giác.

  Câu 2: (2 điểm)
  a. Trình bày giải thuật vẽ đường cong Bezier bậc 3.
  b. Tính chu vi, diện tích hồ bơi được vẽ bởi các đường cong Bezier bậc 3.

  Câu 3: (1 điểm)
  Trình bày giải thuật tạo phép biến hình theo hình vẽ sau:
  (Chỗ này có hình, mà KTVCT có máy scan. Đại khái như sau, nếu bạn nào có biết sơ về flash thì chắc hiểu: có 1 hình nguồn và 1 hình đích, yêu cầu giải thuật là sinh ra mấy cái hình trung gian)

  Câu 4: (1 điểm)
  a. Trình bày nguyên lý và giải thuật tạo hình Fractal dựa vào hệ hàm lặp IFS.
  b. Chứng minh ảnh tụ có được dựa vào hệ hàm lặp IFS có đặc tính tương tự.

  Câu 5: (2 điểm)
  Trình bày giải thuật thực hiện phép toán hội, giao, trừ 2 đa giác lồi.

  Câu 6: (2 điểm)
  Trình bày giải thuật vẽ quả cầu.


  Bài 1 : Đèn trang trí

  ( LIGH.??? )

  Dây đèn màu trang trí có N đèn nối với nhau bằng dây điện thành 1 chuỗi ( 3<N < 1000) . Vị trí mắc đèn trên dây có thể điều chỉnh để có 1 cấu hình đẹp . Ng ta cố định vị trí treo đèn bên trái nhất của dây tại vị trí A ở độ cao H0 , đèn bênphải nhất ở vị trí cố định B ở độ cao Hn-1 . Dây điện chùng tự do . Đèn thứ i mắc ở độ cao Hi , sao cho Hi = [ H(i-1) + H(i+1) ] / 2 - 1. Với mọi 0 < i < n-1 . Hi >=0

  Yêu cầu cho biết N và H0 , hãy xác định Hn-1 nhỏ nhất để có thể mắc đèn theo yêu cầu đã nêu .

  Dữ liệu : vào từ LIGHT.IN gồm 2 số N , và H0 ghi trên 1 dòng .

  Kết quả : xấut ra file LIGHT.OUT 1 số thực Hn-1 với độ chính xác 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy

  ví dụ

  LIGHT.IN
  8 15.0

  LIGHT.OUT
  9.75

  Bài 2 : Độ cao nhỏ nhất
  TREE.???

  Cho một đồ thị vô hướng , không có chu trình , có N đỉnh và N-1 cạnh ( N<= 10000) . Khi chọn một đỉnh r làm gốc ( 0<= r < N ) , đồ thị như vậy sẽ biến thành một cây có độ capo tương ứng gọi là H® ( độ cao của cây được định nghĩa là đường đi nhiều cạnh nhất xuất phát từ gốc đến lá của cây )

  Yêu cầu : xác định độ cao nhỏ nhất của cây .

  Dữ liệu : cho từ file TREE.IN gồm :
  - dòng đầu số N
  - N-1 dòng tiếp theo , mỗi dòng ghi 2 số u và v thể hiện cạnh nối giữa đỉnh u và v .

  Kết quả : ghi ra FILE.OUT số nguyên dương h là độ cao nhỏ nhất của cây .

  ví dụ :
  TREE.IN
  5
  4 0
  4 3
  2 1
  2 4

  TREE.OUT
  2

  Bài 3 : Biến đổi chuỗi
  PREFREV???

  Cho chuỗi ký tự S có độ dài n>0 gồm các kỳ tự thường ( từ a --> z) .
  S= c1c2...cn trong đó ci thuộc {a,b,...,z} với 1<=i<=n .

  Phép biến đổi T độ dài k ( ký hiệu T[k] với 1<=k<=n) trên chuỗi S dc thực hiện bằng cách đảo ngược chuỗi con gồm k ký tự đầu tiên c1c2c3..ck trong S , phần còn lại (nếu có)của S được giữ nguyên .
  Thực hiện một dãy phép biến đổi T[k1] , T[k2] , T[k3] .. trên chuỗi S với điều kiện phép biến đổi thứ j+1 có độ dài k(j+1) không vượt quá độ dài k của phép biến đổi thứ j ( j > 0) .

  ví dụ : khi áp dụng T[3] , T[2] trên chuỗi dcba ta có kết quả sau :
  dcba --> bcda --> cbda .

  Cho chuỗi ký tự A = a1a2a3..an được gọi là có thứ tự từ điển nhỏ hơn chuỗi B=b1b2..bn nếu tồn tại chỉ số i sao cho ai < bi và với mọi j<i , aj = bj .

  yêu cầu : cho chuỗi ký tự S có độ dài tối đa là 300 . Hãy xác địn chuỗi ký tự P có thứ tự từ điển nhỏ nhất được tạo ra từ S bằng cách áp dụng các phép biến đổi T .

  dữ liệu : vào từ file PREFREV.IN có chuỗi ký tự S .

  kết quả : đaư ra file văn bản PREFREV.OUT chuỗi ký tự p có thứ tự từ điển nhỏ nhất được tạo ra từ S bằng cách áp dụng các phép biến đổi T .

  PREFREV.IN
  dcba

  PREFREV.OUT
  abcd

  PREFREV.IN
  string

  PREFREV.OUT
  gnirts

  ------------------- HẾT -----------------------------

  skype: hvphu2010
  Yahoo: hvphu2010
  Sdt: 0129 609 4567

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2010
  Bài viết
  5

  Mặc định Tuyển tập đề thi các môn lập trình trường ĐH khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh

  Có nhiều câu hỏi quá nhỉ, mình cũng đang cần tìm cái này để cho thằng em thi.

Các đề tài tương tự

 1. Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 23-07-2013, 01:46 PM
 2. Ngày hội việc làm CNTT tại trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM
  Gửi bởi tranvuong2411 trong diễn đàn Tuyển dụng - Việc làm CNTT
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 03-04-2010, 06:20 PM
 3. Bài giảng MFC của trường khoa học tự nhiên phía nam
  Gửi bởi AlexF trong diễn đàn Công cụ, ebooks VC++
  Trả lời: 12
  Bài viết cuối: 27-10-2009, 09:29 PM

Tags của đề tài này

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn