Có ai đã thi tuyển Kỹ sư IT vào ngân hàng chia sẻ ít kinh nghiệm. Thi IT vào ngân hàng gồm có những bài thi gì ?