mọi người có thể giải thích ngắn gọn và dễ hiểu khái niệm stream là gì và cho ví dụ dùm mình đc ko, mình đọc sách mà vẫn thấy mơ hồ quá.