Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: [ Solved ] mảng chứa đa thức

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2008
  Bài viết
  20

  Mặc định [ Solved ] mảng chứa đa thức

  Còn cái này thì mình test lỗi hoài.Làm mãi chưa xong.Các cậu júp mình sửa code này nha.
  Code:
  	 #include <stdio.h>
  	 #include <conio.h>
  	 #include <stdlib.h>
  	 #define max 100
  	 void main()
  	 {  int n,m;
  		 double t;
  		 double A[100],B[100],C[100],D[100];
  		 printf("\n Ban hay nhap bac cua da thuc1:");
  		 scanf("%d",&n);
  
  		 for (int i=n;i>=0;i--)
  			 { printf("\n Nhap he so cua x^%d=",i);
  				scanf("%lf",&t)  ;
  				A[i]=t;
  			 }
  				printf("\n Da thuc 1 cua ban la:") ;
  
  				for( i=n;i>=0;i--)
  			 {
  				 if (A[i]!=0 )
  				 {  if (A[i]>=0 && i<n)
  					 printf("+");
  					 if (i==0)
  
  					 printf("%.0lf",A[i],i);
  					 else
  					 printf("%.0lfx^%d",A[i],i);
  				 }
  			}
  					 printf("=0\n");
  
  					 printf("\n Ban hay nhap bac cua da thuc 2:");
  					 scanf("%d",&m);
  
  			 for(int j=m;j>=0;j--)
  			 {
  				printf("\n Nhap he so cua x^%d=",j);
  				scanf("%lf",&t);
  				B[j]=t;
  			 }
  				printf("\n Da thuc 2 cua ban la:");
  
  				for( j=m;j>=0;j--)
  			 {
  				 if (B[j]!=0 )
  				 { if (B[j]>=0 && j<m)
  					 printf("+");
  					 if (j==0)
  					 printf("%.0lf",B[j],j);
  					 else
  					 printf("%.0lfx^%d",B[j],j);
  				 }
  		 }
  					printf("=0\n");
  
  					 int a,b,max;
  					 printf("\nNhap vao da thuc A") ;
  					 scanf("bac cua da thuc A");
  
  					for (i=0;i<=m;i++)
  					{
  						 printf("\n he so cua phan tu bac %d:",i);
  						 scanf("%4d",&t);
  						 A[i]=t;
  					}
  
  					 prinf("\n Nhap vao da thuc B");
  					 scanf ("Bac cua da thuc B");
  
  					 for(j=0;j<=n;j++)
  				{
  					 printf("\nhap so cua phan tu bac %d:",i);
  					 scanf("%4d",&t);
  					 B[i]=t;
  				}
  					 if (m>n)max=m;
  					 else max=n;
  					 for(i=0;i<=max;i++)
  					 C[i]=A[i]+B[i];
  					 printf("\n tong cua 2 da thuc:",i);
  					 scanf("%4d",&t);
  
  					 for(i=0;i<=m+n;i++)
  						 for(j=0;j<=i;j++)
  						 {
  							 if(j<=m)
  								 a=A[j];
  							 else
  								 a=0;
  
  								 if(i-j<=n)
  								 b=B[i-j];
  								 else
  								 b=0;
  								 D[i]+=a*b;
  
  								 printf("\n tich cua 2 da thuc",i);
  								 scanf("%4d",&t);
  
  							}
  
  
  
  		 }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Nơi ở
  Biết để làm gì?
  Bài viết
  827

  Bạn compile bằng trình biên dịch nào mà sao không phát hiện ra lỗi?Code viết thế này đọc mờ mắt!Bạn đã học về hàm con chưa?sao không tổ chức thành các hàm ?
  Nhìn sơ qua thì thấy mấy lỗi sau :
  PHP Code:
   scanf("bac cua da thuc A"); 
  hàm scanf sử dụng thế nào hả bạn?
  Đã #define max 100 rồi,sao lại còn đặt tên biến là max trong hàm main
  int a,b,max;
  .Không biết còn lỗi nào nữa không?bạn test lại thử xem
  Cánh Chym ứ mỏi

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2007
  Bài viết
  724

  1 - sao bạn không chia nhỏ thành hàm mà viết "một cục" đọc hoa hết cả mắt

  2 - bạn "chôm" code của người khác đúng không???? Mình khuyên bạn thật lòng: nếu muốn học code thì phải tự tay mình code chứ đi "chôm" code của người khác thì bao giờ khá hơn được.
  tại sao mình lại nói là bạn "chôm" code????
  C Code:
  1.  scanf ("Bac cua da thuc B");

  Cái hàm scanf mà viết thế này thì pó tay luôn

  ps: Trong forums này nếu bạn làm biếng quá thì pó tay.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  09 2007
  Bài viết
  724

  Mình sẽ sửa cho bạn bài này nhưng chỉ phép cộng thôi các phép khác bạn phải tự làm:


  C Code:
  1.  
  2. #include <stdio.h>
  3. #include <conio.h>
  4. #include <stdlib.h>
  5.  
  6. #define max 100
  7.  
  8. void Nhap(double A[], int &n)
  9. {
  10.     printf("\n Ban hay nhap bac cua da thuc:");
  11.     scanf("%d",&n);
  12.    
  13.     for (int i=0; i<n+1; i++)
  14.     {
  15.         double t;
  16.         printf("\n Nhap he so cua x^%d=",i);
  17.         scanf("%lf",&t);
  18.         A[i]=t;
  19.     }
  20. }
  21.  
  22. void Xuat(double A[], int n)
  23. {
  24.     printf("\n Da thuc la:") ;
  25.  
  26.     for(int i=n; i>=0; i--)
  27.     {
  28.         if (A[i]!=0 )
  29.         {
  30.           if (A[i]>=0 && i!=n)
  31.             printf("+");
  32.          
  33.           if (i==0)
  34.                 printf("%.0lf",A[i]);
  35.             else
  36.                 printf("%.0lf x^%d",A[i],i);
  37.         }
  38.     }
  39.     printf("=0\n");
  40. }
  41.  
  42. void Tong(double A[], int nA, double B[], int nB, double Result[])
  43. {
  44.     int minNumber = nA;
  45.     int i;
  46.  
  47.     // lay phan tu min cua nA va nB
  48.     if(minNumber > nB)
  49.         minNumber = nB;
  50.  
  51.     // chay tu phan tu thu min toi 0
  52.     for(i=minNumber; i>-1; i--)
  53.     {
  54.         Result[i] = A[i]+B[i];
  55.     }
  56.  
  57.     if(minNumber < nA) // nếu mà số phần tử của mảng A mà nhiều hơn số phần tử của mảng B thì thêm các phần tử khác vào.
  58.     {
  59.         for(; minNumber < nA; minNumber++)
  60.             Result[minNumber] = A[minNumber];
  61.     }
  62.     else // tuơng tự trường hợp số phần tử của mảng B nhiều hơn số phần tử của mảng A
  63.     {
  64.         for(;minNumber < nB; minNumber++)
  65.             Result[minNumber] = B[minNumber];
  66.     }
  67. }
  68.  
  69.  
  70. void main()
  71. {  
  72.     int nA,nB,nC;
  73.     //double a,b;
  74.  
  75.     double A[max],B[max],C[max];
  76.  
  77.     printf("Nhap vao da thuc thu 1:");
  78.     Nhap(A,nA);
  79.     Xuat(A,nA);
  80.     printf("Nhap vao da thuc thu 2:");
  81.     Nhap(B,nB);
  82.     Xuat(B,nB);
  83.  
  84.     nC = nA;
  85.     if(nC < nB)
  86.         nC = nB;
  87.  
  88.     Tong(A,nA+1,B,nB+1,C);
  89.  
  90.     printf("\n tong cua 2 da thuc");
  91.     Xuat(C,nC);
  92. }

 5. #5
  Ngày gia nhập
  09 2008
  Bài viết
  20

  Cám ơn các cậu nhiều nha!

Các đề tài tương tự

 1. [ Solved ]Xây dựng lớp ĐỒTHI
  Gửi bởi bluesky_123078 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 09-11-2008, 09:34 AM
 2. [Solved] Hỏi về con trỏ
  Gửi bởi RedHatLinux9 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 17-09-2008, 08:01 AM
 3. [ Solved ]Cấp phát động
  Gửi bởi demontaihack trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 16
  Bài viết cuối: 07-09-2008, 08:23 PM
 4. [ Solved ]Cần hướng dẫn về bài tập màng!!
  Gửi bởi itthuyloi trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 03-06-2008, 03:00 PM
 5. [ Solved ]Sắp xếp hai dãy số
  Gửi bởi thuchanh trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 10
  Bài viết cuối: 20-04-2008, 11:47 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn