Chung Cư Xa La Hà Đông, chung cu xa la ha dong bán CT1 CT2 CT3 CT4 CT6
Chung Cư Xa La Hà Đông, chung cư xa la hà đông bán CT1 CT2 CT3 CT4CT6 Chung Cư Xa La Hà Đông, chung cư xa la hà đông, Chung Cư Xa La Hà Đông, chung cư xa la hà đông, Chung Cư Xa La Hà Đông, chung cư xa la hà đông, Chung Cư Xa La Hà Đông


Có các căn hộ tại các tòa: CT1, CT4, CT5, CT6.
Giá Bán Chung Cư Xa La Hà Đông:
Tòa CT1 Chung Cư Xa La Hà Đông:
Diện tích: 63 , 84, 100 m2.
Giá bán: 23 - 28tr/m2
Tòa CT4 Chung Cư Xa La Hà Đông:
Diện tích: 53,4, 62,8, 67,8 m2.
Giá bán: 22 – 24 tr/m2, tùy căn, tầng
Có các căn: 2410, 804,1413, 2901, 202, 3203, 3001, 1210, 2003……..
Và các căn khác giá hợp lý, vị trí đẹp.
Tòa CT5 Chung Cư Xa La Hà Đông:
Diện tích: 68 – 94 m2 (có căn 3 phòng ngủ)
Giá bán 21 – 23 tr/m2
các căn: 2623, 2010, 1213, 506, 1109, ..................
Tòa CT6 Chung Cư Xa La Hà Đông:
Diện tích: 62,8 - 111 m2
Giá bán: Gốc chênh từ 80 – 160 triệu (Tòa B,C)
Giá Bán: Gốc chênh từ 30 - 80 triệu ( Tòa A)

Chủ đầu tư: Xí nghiệp Xây dựng tư nhân số I Lai Châu
Vị trí: Chung Cư Xa La Hà Đông nằm tại Phúc La-Hà Đông-Hà Nội.
Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:
Đại Diện Bán Hàng:


Hotline: Minh Anh:0974.25.9798


Chung Cư Xa La Hà Đông, chung cư xa la hà đông bán CT1 CT2 CT3 CT4CT6 Chung Cư Xa La Hà Đông, chung cư xa la hà đông, Chung Cư Xa La Hà Đông, chung cư xa la hà đông, Chung Cư Xa La Hà Đông, chung cư xa la hà đông, Chung Cư Xa La Hà Đông, chung cư xa la hà đông, Chung Cư Xa La Hà Đông, chung cư xa la hà đông, chung cu xa la ha dong, chung cu xa la ha dong. Chung cu xa la ha dong ct1 ct2 ct3 ct4 ct6 xa la ha dong, Chung cu xa la ha dong ct1 ct2 ct3 ct4 ct6 xa la ha dong, Chung cu xa la ha dong ct1 ct2 ct3 ct4 ct6 xa la ha dong, Chung cu xa la ha dong ct1 ct2 ct3 ct4 ct6 xa la ha dong,Chung Cư Xa La Hà Đông, chung cư xa la hà đông bán CT4,CT6,giá thấp, chênh thấp, Chung Cư Xa La Hà Đông, chung cư xa la hà đông, Chung Cư Xa La Hà Đông, chung cư xa la hà đông, Chung Cư Xa La Hà Đông, chung cư xa la hà đông, Chung Cư Xa La Hà Đông, chung cư xa la hà đông, Chung Cư Xa La Hà Đông, chung cư xa la hà đông,


Tag: chung cu xa la, ct1 ct2 ct3 ct4 ct5 ct6 xa la, chung cu xa la ha dong