tình hình là em đang cần lấy source của một trang web. em đã sử dụng HttpRequest để lấy về source. Nhưng có một số trang thì khi lấy source, nó báo lỗi 403 (forbidden). trong khi em view source bằng firefox hay chrome thì được. các bác cho em hỏi có cách nào giải quyết vấn đề này ko ?