Chào các bạn !
Mình muốn dùng một biến dạng string có giá trị thay đổi được để đặt làm tên Arraylist ứng với biến đó
Ví dụ : string name=txbname.Text.toString(); (giá trị của biến name do người dùng nhập vào)

Arraylist name = new Arraylist();
name.add(txbtuoi.Text.toString());

Ý của mình là như này nhưng mình loay hoay mãi vẫn chưa làm đc,giúp mình với !!!