Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: chuyển đổi biểu thức từ dạng trung tố sang hậu tố bằng stack

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2012
  Bài viết
  2

  Red face chuyển đổi biểu thức từ dạng trung tố sang hậu tố bằng stack

  Ai có code bài chuyển đổi biểu thức từ dạng trung tố sang hậu tố bằng stack dùng ngôn ngữ C hoặc C++ thì share cho mình với. Cám ơn rất nhìu

 2. #2
  Ngày gia nhập
  04 2010
  Nơi ở
  Binh Thanh, Hồ Chí Minh, Vietnam, Vietnam
  Bài viết
  504

  Chôm từ:... không nhớ rõ hình như là MSDN
  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <string>
  3. #include <stack>
  4. #include <ctype>   // to use the tolower function
  5.  
  6. using namespace std;
  7.  
  8. void Convert(const string & Infix, string & Postfix);
  9. bool IsOperand(char ch);
  10. bool TakesPrecedence(char OperatorA, char OperatorB);
  11.  
  12.  
  13. int main(void)
  14. {
  15.     char Reply;
  16.     do
  17.     {
  18.         string Infix, Postfix;   // local to this loop
  19.  
  20.         cout << "Enter an infix exp<b></b>ression (e.g. (a+B)/c^2, with no spaces):" << endl;
  21.         cin >> Infix;
  22.  
  23.         Convert(Infix, Postfix);
  24.  
  25.         cout << "The equivalent postfix exp<b></b>ression is:" << endl;
  26.         cout << Postfix << endl;
  27.         cout << endl << "Do another (y/n)? ";
  28.        
  29.         cin >> Reply;
  30.     }
  31.     while (tolower(Reply) == 'y');
  32.  
  33.     return 0;
  34. }
  35.  
  36.  
  37. /* Given:  ch   A character.
  38.    Task:   To determine whether ch represents an operand (here understood
  39.            to be a single letter or digit).
  40.    Return: In the function name: true, if ch is an operand, false otherwise.
  41. */
  42. inline bool IsOperand(char ch)
  43. {
  44.     return ((ch >= 'a' && ch <= 'z') || (ch >= 'A' && ch <= 'Z') || (ch >= '0' && ch <= '9'));
  45. }
  46.  
  47. /* Given:  OperatorA    A character representing an operator or parenthesis.
  48.            OperatorB    A character representing an operator or parenthesis.
  49.    Task:   To determine whether OperatorA takes precedence over OperatorB.
  50.    Return: In the function name: true, if OperatorA takes precedence over
  51.            OperatorB.
  52. */
  53. bool TakesPrecedence(char OperatorA, char OperatorB)
  54. {
  55.     if (OperatorA == '(')
  56.         return false;
  57.     else if (OperatorB == '(')
  58.         return false;
  59.     else if (OperatorB == ')')
  60.         return true;
  61.     else if ((OperatorA == '^') && (OperatorB == '^'))
  62.         return false;
  63.     else if (OperatorA == '^')
  64.         return true;
  65.     else if (OperatorB == '^')
  66.         return false;
  67.     else if ((OperatorA == '*') || (OperatorA == '/'))
  68.         return true;
  69.     else if ((OperatorB == '*') || (OperatorB == '/'))
  70.         return false;
  71.     else
  72.         return true;
  73. }
  74.  
  75.  
  76. /* Given:  Infix    A string representing an infix exp<b></b>ression (no spaces).
  77.    Task:   To find the postfix equivalent of this exp<b></b>ression.
  78.    Return: Postfix  A string holding this postfix equivalent.
  79. */
  80. // (5 + 6) * 11 - 50 = 5 6 + 11 * 50 -
  81. void Convert(const string & Infix, string & Postfix)
  82. {
  83.     stack<char> OperatorStack;
  84.     char TopSymbol, Symbol;
  85.     int k;
  86.  
  87.     for (k = 0; k < Infix.size(); k++)
  88.     {
  89.         Symbol = Infix[k];
  90.         if (IsOperand(Symbol))
  91.             Postfix = Postfix + Symbol;
  92.         else
  93.         {
  94.             while (!OperatorStack.empty() && TakesPrecedence(OperatorStack.top(), Symbol))
  95.             {
  96.                 TopSymbol = OperatorStack.top();
  97.                 OperatorStack.pop();
  98.                 Postfix = Postfix + TopSymbol;
  99.             }
  100.             if (!OperatorStack.empty() && Symbol == ')')
  101.                 OperatorStack.pop();   // discard matching (
  102.             else
  103.                 OperatorStack.push(Symbol);
  104.         }
  105.     }
  106.     while (!OperatorStack.empty())
  107.     {
  108.         TopSymbol = OperatorStack.top();
  109.         OperatorStack.pop();
  110.         Postfix = Postfix + TopSymbol;
  111.     }
  112. }
  Đoạn code này nó gặp một vài lỗi nhỏ về số do xử ký theo kiểu kí tự. Ví dụ:
  (5 + 60) * 11 - 50 Nó sẽ cho ra: 560+11*50- bạn sẽ không biết được 560 là số nào 56 0 hay 5 60, bởi vậy phải chuyển thành số trước khi cho vào stack. Ok?
  Kết bạn với tôi <3
  Skype: giautm
  Facebook:
  https://fb.com/giautm.duongntt
  Email:
  giau.tmg@gmail.com

 3. #3
  Ngày gia nhập
  04 2012
  Bài viết
  2

  hi, cám ơn bạn nha

 4. #4
  Ngày gia nhập
  11 2011
  Bài viết
  11

  Mặc định minh code ntn ai xem thử sai ở đâu nhé

  C++ Code:
  1. #include<iostream.h>
  2. #include<conio.h>
  3. struct NUT
  4. { int DATA;
  5.    NUT*next,*prev;
  6.  
  7. };
  8. typedef NUT*TRO;
  9.  void PUSH(int x,TRO &First,TRO&Last)
  10.   {TRO p=new(NUT);
  11.    p->DATA=x;
  12.    p->next=NULL;
  13.    p->prev=NULL;
  14.    if(Last==NULL)
  15.    {
  16.      First=Last=p;
  17.     }
  18.     else
  19.     { p->prev=Last;
  20.       Last->next=p;
  21.       Last=p;
  22.  
  23.     }
  24.  
  25.     }
  26.  
  27.  
  28.   void  xemds(TRO Last)
  29.   {TRO p=Last;
  30.    while (Last)
  31.    {cout<<" "<<p->DATA;
  32.     p=p->prev;
  33.    }
  34.    cout<<endl;
  35.   }
  36.  
  37. int POP(TRO&Last)
  38. {TRO p=Last;
  39.   int x=p->DATA;
  40.   Last=Last->prev;
  41.   Last->next=p;
  42.   delete(p);
  43.   return x;
  44. }
  45. void bin(int n)
  46. {TRO First=NULL;
  47.  TRO Last=NULL;
  48.  while(n>0)
  49.  {PUSH(n%2,First,Last);
  50.   n=n/2;
  51.  }
  52.  while(Last)
  53. { cout<<POP(Last);
  54. }
  55. }
  56. void main()
  57. {clrscr();
  58.  TRO First,Last;
  59.  
  60.  bin(12);
  61.  xemds(Last);
  62.  getch();
  63. }

 5. #5
  Ngày gia nhập
  10 2011
  Bài viết
  552

  Cái cậu thanhbaton đấy bị làm sao thế ?
  Tự dưng topic của người ta, chen ngang hỏi bài chả liên quan ?
  Um Mani Padme Hum...!!

Các đề tài tương tự

 1. code bài chuyển biểu thức từ trung sang hậu tố-Dùng Stack
  Gửi bởi Loveanygirls trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 16-02-2012, 02:48 PM
 2. Cấu trúc dữ liệu Chuyển các phần tử từ stack này sang stack kia như thế nào?
  Gửi bởi rukawa1184 trong diễn đàn Thắc mắc CTDL & Giải thuật
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 06-12-2011, 06:52 PM
 3. Bị lỗi biên dịch khi sử dụng stack trong việc chuyển trung tố sang hậu tố
  Gửi bởi kuhoang0512 trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 16
  Bài viết cuối: 05-11-2011, 01:17 AM
 4. Help:dùng stack chuyển biểu thức từ trung sang hậu tố
  Gửi bởi nike trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 23-11-2010, 10:20 PM
 5. Dùng stack, chuyển trung tố sang hậu tố bị lỗi. Đề tài niên luận của tớ.
  Gửi bởi Loveanygirls trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 13
  Bài viết cuối: 15-11-2010, 10:17 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn