Mình có một web service và một ứng dụng đã add web service đó vào rồi và chạy thành công.
Bây giờ mình muốn lấy nội dung gói tin soap gửi đi và nhận lại để hiện vào ứng dụng đó thì phải làm sao nhỉ.
Cảm ơn các bạn nhiều, chúc một ngày vui vẻ.