Từ 1 tới 8 trên tổng số 8 kết quả

Đề tài: Dùng ADO.Net bị lỗi!

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2012
  Bài viết
  3

  Mặc định Dùng ADO.Net bị lỗi!

  Mình làm bài tập này mà bị báo lỗi. Xin mọi người chỉ giúp. Thanks!


  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Web;
  using System.Web.UI;
  using System.Web.UI.WebControls;
  using Microsoft.SqlServer.Server;
  using System.Data;
  using System.Data.Sql;
  using System.Data.Common;
  using System.Data.SqlTypes;
  using System.Data.SqlClient;
  using System.Web.Configuration;

  namespace ThiDu3Chuong7
  {
  public partial class AuthorBrowser : System.Web.UI.Page
  {
  private string connectionString=WebConfigurationManager.Connectio nStrings["Pubs"].ConnectionString; ---------->Báo lỗi dòng này
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
  if (!this.IsPostBack)
  {
  fillAuthorList();
  }
  }

  private void fillAuthorList()
  {
  IstAuthor.Items.Clear();
  string selectSQL = "SELECT au_Iname, au_fname, au_id FROM Authors";
  sqlConnection con = new sqlConnection(connectionString);

  sqlCommand cmd = new sqlCommand(selectSQL, con);
  SqlDataReader reader;
  try
  {
  con.open();
  reader = cmd.ExecuteReader();

  while (reader.Read())
  {
  ListItem newItem = new ListItem();
  newItem.Text = reader["au_Iname"] + "," + reader["au_fname"];
  newItem.Value = reader["au_id"].ToString();
  IstAuthor.Items.Add(newItem);
  }

  reader.Close();
  }
  catch (Exception err)
  {

  lblResults.Text = "Error reading list of names.";
  lblResults.Text += err.Message;
  }
  finally
  {
  con.close();
  }
  }

  protected void IstAuthor_SelectedIndex(object sender, EventArgs e)
  {
  string selectSQL;
  selectSQL = "SELECT*FROM Authors";
  selectSQL += "WHERE au_id=" + IstAuthor.SelectedItem.Value + "";
  sqlConnection con = new sqlConnection(connectionString);
  sqlCommand cmd = new sqlCommand(selectSQL, con);
  SqlDataReader reader;

  try
  {
  con.open();
  reader = cmd.ExecuteReader();
  reader.Read();
  stringBuilder sb = new stringBuilder();
  sb.append("<b>");
  sb.append(reader["au_Iname"]);

  sb.append(",");
  sb.append(reader["au_fname"]);
  sb.append("</b><br/>");
  sb.append("Phone:");
  sb.append(reader["phone"]);
  sb.append("<br/>");
  sb.append("Address:");
  sb.append(reader["address"]);
  sb.append("<br/>");
  sb.append("City:");
  sb.append(reader["city"]);
  sb.append("<br/>");
  sb.append("State:");
  sb.append(reader["state"]);
  sb.append("<br/>");
  lblResults.Text = sb.ToString();
  reader.Close();
  }
  catch (Exception err)
  {
  lblResults.Text = "Error getting author";
  lblResults.Text += err.Message;
  }
  finally
  {
  con.close();
  }
  }

  public string webConfigurationManager { get; set; }}
  }
  Attached Files Attached Files

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2010
  Nơi ở
  Biên Hòa
  Bài viết
  562

  Visual C# Code:
  1. ConfigurationManager

  thôi ko có chữ Web

 3. #3
  Ngày gia nhập
  08 2010
  Bài viết
  125

  bác ấy làm web mà phải là WebConfigurationManager chứ, app thì mới là Configuration

 4. #4
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Bài viết
  43

  cái cuối cùng là .tostring chứ, sao lắm connectionstring thế :oh:

 5. #5
  Ngày gia nhập
  10 2010
  Nơi ở
  Biên Hòa
  Bài viết
  562

  Visual C# Code:
  1. Connection.ConnectionString = System.Configuration.ConfigurationManager.ConnectionStrings["nameconnection"].ConnectionString;
  trong web.config phải add thế này
  XML Code:
  1. <connectionStrings>
  2.         <add name="nameconnection" connectionString="Data Source=(local);Initial Catalog=DB;User ID=sa; Password=123"/>
  3.     </connectionStrings>

 6. #6
  Ngày gia nhập
  03 2012
  Bài viết
  3

  Mặc định Dùng ADO.Net bị lỗi!

  Không phải đâu! Nó báo lỗi không kết nối đến database SQL sever được. Giờ phải làm sao các huynh

 7. #7
  Ngày gia nhập
  10 2010
  Nơi ở
  Biên Hòa
  Bài viết
  562

  ko đưa cái lỗi nó báo thì bik fix làm sao hả bạn, try catch nó xem nó báo lỗi j @.@

 8. #8
  Ngày gia nhập
  03 2012
  Bài viết
  3

  có file đính kèm đó. Bạn xem giúp mình cái. Thank bạn nhiều

Các đề tài tương tự

 1. Upload file dùng Ajax mà ko dùng Method Post của Form như thế nào?
  Gửi bởi hieupxd2cntt trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 14-09-2014, 10:23 PM
 2. Lập trình C++ trong visual studio có cách nào để dùng winform mà vẫn dùng cách viết trên c++ được ?
  Gửi bởi homgiaouoc trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 08-10-2013, 12:50 PM
 3. Bài toán quản lí nhân viên dùng dùng danh sách liên kết trong C++. Mong mọi người góp ý!
  Gửi bởi rataki trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 22-11-2012, 11:26 PM
 4. Bài tập C++ Dùng strtok cắt chuỗi và lỗi khi dùng atof() chuyển char sang float
  Gửi bởi salomontong trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 10-03-2012, 05:18 PM
 5. Tại sao dùng const trong trường hợp dùng biến tham chiếu
  Gửi bởi dinhdoong trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 13
  Bài viết cuối: 04-02-2012, 10:45 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn