tình hình là không hiểu sao cái VS 2010 pro mấy hôm trước còn chạy bình thường thế mà tự dưng hôm nay mình muốn add thêm một item mới thì trong hộp thoại chẳng có cái nào để add trong khi Vs 2008 vẫn bình thường, các bạn xem tại sao rồi bảo mình cách khắc phục với, thank