WPrime là phần mềm benchmark được thiết kế để kiểm nghiệm hiệu năng của các CPU đa nhân, đa luồng. Tuy nhiên, nó cũng khá hiệu quả với CPU tốc độ cao và nhiều nhân.

Thời gian càng thấp càng tốt.

Rõ ràng WPrime đã thế hiện rất tốt khả năng của Phenom II X2 555 sau khi mở khóa thành 4 nhân, hiệu năng tăng lên rõ rệt.

Hỗ trợ : Win XP/2003/08/Vista/Windows7
Trang chủ
Tải về