Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: tính tổng, tích, thương, hiệu theo phép tính ( + - * /) được nhập vào !

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2011
  Bài viết
  7

  Wink tính tổng, tích, thương, hiệu theo phép tính ( + - * /) được nhập vào !

  Đề: Viết chương trình nhập vào 2 phân số và tính tích, thương, hiệu, tổng của 2 phân số đó ! ( Phép tính phải được người dùng nhập cùng lúc với nhập 2 phân số )

  ví dụ :
  Nhập: 2/3+3/2
  Xuất: 13/6

  Nhập: 2/3-3/2
  Xuất: -5/6

  Nhập: 2/3*3/2
  Xuất: 1

  Nhập: 2/3/3/2
  Xuất: 4/9


  Xin mọi người giúp xin cảm ơn ! Em đả code nhưng không được !


  Code:
  #include<stdio.h> 
  #include<conio.h> 
  
  char toantu(char o, int a, int b , int c , int d, int *i, int *j ) 
  { 
      printf("Nhap vao 2 phan so: "); 
      scanf("%d/%d%s%d/%d", &a,&b,&o,&c,&d); 
      o = getchar(); 
      if(o == '+') 
      { 
           *i = a*d + c*b; *j=b*d; 
           } 
       if(o == '-') 
       {     
           *i = a*d - c*b; *j=b*d; 
           } 
       if(o == '*') 
       {     
           *i = a*b; *j=b*d; 
           } 
       if(o =='/') 
       {     
           *i = a*d; *j=b*c; 
           } 
  }    
  
  
  
     
  
  int main() 
  {  
    char o; 
    int a,b,c,d; 
    int tu, mau; 
    toantu(o, a, b, c, d, &tu, &mau); 
    printf("%d/%d", tu,mau ); 
    getch(); 
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  04 2010
  Nơi ở
  Recycle Bin
  Bài viết
  358

  Mình giúp bạn sửa lỗi cú pháp thôi. Còn phần tính toán bạn tự kiểm tra nhé
  C Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<conio.h>
  3.  
  4. char toantu(char o, int a, int b , int c , int d, int *i, int *j )
  5. {
  6.         printf("Nhap vao bieu thuc (a, b, toan tu, c, d): ");
  7.         scanf("%d%d%c%d%d", &a,&b,&o,&c,&d); // o(toán tử) kiểu char, dùng %c thay %s nhé.
  8.         //o = getchar(); // chỗ này thừa nè
  9.         if(o == '+')
  10.         {
  11.                   *i = a*d + c*b; *j=b*d;
  12.                   }
  13.          if(o == '-')
  14.          {          
  15.                   *i = a*d - c*b; *j=b*d;
  16.                   }
  17.          if(o == '*')
  18.          {          
  19.                   *i = a*b; *j=b*d;
  20.                   }
  21.          if(o =='/')
  22.          {          
  23.                   *i = a*d; *j=b*c;
  24.                   }
  25. }      
  26.  
  27.  
  28.  
  29.      
  30.  
  31. int main()
  32. {    
  33.     char o;
  34.     int a,b,c,d;
  35.     int tu, mau;
  36.     toantu(o, a, b, c, d, &tu, &mau);
  37.     printf("%d/%d", tu,mau );
  38.     getch();
  39. }
  YH : lobuocphuudu_218
  Phone : 0126 463 5095

  http://forums.congdongcviet.com/signaturepics/sigpic55872_2.gif

 3. #3
  Ngày gia nhập
  04 2011
  Bài viết
  7

  Mặc định Cảm ơn bạn ! Mình làm được rồi !

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi conrongchautien Xem bài viết
  Mình giúp bạn sửa lỗi cú pháp thôi. Còn phần tính toán bạn tự kiểm tra nhé
  C Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<conio.h>
  3.  
  4. char toantu(char o, int a, int b , int c , int d, int *i, int *j )
  5. {
  6.         printf("Nhap vao bieu thuc (a, b, toan tu, c, d): ");
  7.         scanf("%d%d%c%d%d", &a,&b,&o,&c,&d); // o(toán tử) kiểu char, dùng %c thay %s nhé.
  8.         //o = getchar(); // chỗ này thừa nè
  9.         if(o == '+')
  10.         {
  11.                   *i = a*d + c*b; *j=b*d;
  12.                   }
  13.          if(o == '-')
  14.          {          
  15.                   *i = a*d - c*b; *j=b*d;
  16.                   }
  17.          if(o == '*')
  18.          {          
  19.                   *i = a*b; *j=b*d;
  20.                   }
  21.          if(o =='/')
  22.          {          
  23.                   *i = a*d; *j=b*c;
  24.                   }
  25. }      
  26.  
  27.  
  28.  
  29.      
  30.  
  31. int main()
  32. {    
  33.     char o;
  34.     int a,b,c,d;
  35.     int tu, mau;
  36.     toantu(o, a, b, c, d, &tu, &mau);
  37.     printf("%d/%d", tu,mau );
  38.     getch();
  39. }  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  
  int toantu(char o, int a, int b , int c , int d, int *i, int *j )
  {
      
      printf("\nNhap vao 2 phan so: ");
      scanf("%d/%d%c%d/%d", &a,&b,&o,&c,&d);
      switch(o)
      {
       case '+':     *i = a*d + c*b; *j=b*d;
       break;
       case '-':     *i = a*d - c*b; *j=b*d;
       break;     
       case '*':     *i = a*b; *j=b*d;
       break;  
       case '/':     *i = a*d; *j=b*c;
       break;
       }
  }   
  
  int fraction(int a, int b, int *al, int *bl)
  {
     int num1 = a;
     int num2 = b;
     if (num1 != num2)         
     {
        do
        {
        if( num1 >= num2 )
        {
            num1 -= num2;
        }
        else
        {
            num2 -= num1;
        }
        }
        while (num1 != num2);
     }
     *al = a / num1;
     *bl = b / num1;
  }
  
  int kiemtra(int a, int b)
  {
    if(b==1)
    {
        printf("\nKet qua la: %d\n", a);
        }
    else if(a==b)
    {
        printf("\nKet qua la: 1\n");
        }
        else 
        printf("\nKet qua la: %d/%d\n", a,b);
  }
     
  
  int main()
  {  
    char o;
    int a,b,c,d;
    int tu1, mau1, tu2, mau2;
    while(mau2!=0)
    {
    toantu(o, a, b, c, d, &tu1, &mau1);
    fraction(tu1, mau1, &tu2, &mau2);
    kiemtra(tu2, mau2);
    }
    getch();
  }

Các đề tài tương tự

 1. Kỹ thuật C nhập nhiều tam giác và nhập vào 5 chuổi xếp tăng theo aphab
  Gửi bởi nghiapro2589 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 28-05-2013, 12:00 PM
 2. Phiên dịch tiếng nhật uy tín chấp nhận đi theo đoàn
  Gửi bởi quocquang356 trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 30-11-2012, 12:40 PM
 3. Mạch điều khiển nháy theo nhạc equalizer | Mach dieu khien nhay theo nhac equalizer
  Gửi bởi marketeronline trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 25-07-2012, 12:04 PM
 4. Bài tập C++ Cho một hoán vị nhỏ nhất theo thứ tự từ điển, hỏi có tồn tại hoán vị thứ k hay không?
  Gửi bởi Tadius trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 19
  Bài viết cuối: 01-05-2010, 03:20 PM
 5. ép dữ liệu nhập vào theo ý mình! Cho em hỏi?
  Gửi bởi anhsi89 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 17
  Bài viết cuối: 29-03-2010, 07:41 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn