giúp mình bài này với.
viết chương trình mô phỏng đồ thị hàm số y=x^2 x thuộc đoạn 2->2; và ảnh của nó qua phép quay tâm O góc quay 90 độ. mình đọc đi đọc lại phần đồ họa 2D này mà vẫn ko thể vẽ được