Hiện tại mình đang làm đồ án về WP7, lập trình về game sudoku chạy trên nền WP7, cần phát triển thêm về nhiều mặt. Ai có kinh nghiệm, có thể giúp đỡ mình thì liên hệ qua Y!M : only_forever_love_9x. Giá cả thỏa thuận.