Mình đang làm 1 bài tập về lập trình để vẽ các biểu đồ sử dụng chart control trên C# (chính xác là vẽ biểu đồ candlestick chart). Sau khi mình thực hiện xong thì nó như vậy đây:

Bây giờ mình muốn làm thêm 1 số chức năng cho nó, ví dụ như khi người sử dụng click vào button hay nhập số liệu yêu cầu vào thì nó sẽ: tìm nơi có giá cao nhất, giá thấp nhất hay là nơi 2 candle gần nhau mà có màu trái ngược nhau hoặc tìm theo số liệu mà người dùng đưa vào, sau khi tìm được thì đánh dấu lại trên biểu đồ...mà hiện giờ mình không biết làm như thế nào nữa, bạn nào biết hay là rành về mấy vấn đề này thì xin giúp mình với. Thank so much!