Xin chào các bạn!
Sắp tới đây mình có đi thi Vòng 1 của Sam Sung thì có 1 vòng là KIỂM TRA KỸ NĂNG LẬP TRÌNH.
Có bạn nào biết hoặc đã thi vào các công ty có yêu cầu tương tư ko?
Theo mọi người mình lên ôn về cái gì bây giờ?
Các thuật toán...