Như tiêu đề em đã nói.

Ứng dụng của em có nhiều luồng.
Và ứng dụng chạy đi chạy lại để tạo ra nhiều process xử lý.
Vậy theo các bác có kinh nghiệm thì sử dụng các đồng bộ như thế nào để đạt được hiệu quả nhất trong trường hợp này(cách thread có truy xuất xuống db, ai tư vấn cho em về cấu hình db thế nào để tốt nhất thì tốt quá) em cảm ơn.
Nếu tiêu đề và chủ đề có sai sót gì mong các "xếp" sửa dùm.