Bạn nên sử dụng lập trình JavaFX thay vì Java Swing, JavaFX có nhiều ưu điểm hơn về giao diện, thư viện.... bạn có thể tham khảo một số điểm nổi bật JavaFX tại https://tutorialstolearn.com/javafx-...ieu-ve-javafx/