Mấy anh cho em hỏi em đang làm đồ án WMP tích hợp vào load Lyrics, Mấy anh cho em hỏi có thể dùng phương thức nào load lyrics online được không? Nếu không ta dùng XML load offline đc không? do em chưa biết gì về XML nên không biết gì , Mong các anh giúp cho. Em cảm ơn,keke