Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: vòng lặp

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2008
  Bài viết
  16

  Mặc định vòng lặp

  Code:
  #include <math.h> 
  #include <iostream> 
  
  using namespace std;
  
  void instruction();
  int calculator (char);
  void divide_by_zero ();
  float do_next_op (char, float, float);
  
  int main()
  { 
  	//input
  	char input;
  	float accum,num;
  
  	// instructions ();
  	void intruction();
  	accum = 0 ;
  
  	do
  	{ 
  		//get input 
  		cout<< " : " ;
  		cin >> input;
  		cin >> num;
  		cin.ignore();
  		// Do op
  		accum = do_next_op (input, num, accum);
  		//display result
  		cout << " Result so far : " << accum << endl;
  
  		cout << " "<< endl   ;
  	} // end not quit
  	while (input != 'Q' && input != 'q' && input != '=');
  
  	cout << "Final result : " ;
  	system ("pause") ; 
  	return 0 ;
  }
  
  //instruct user 
  void instruction()
  { 
  	cout <<" This program models a simple calculator which can add, subtract,multiply,divide, power" << endl;
  	cout << " the calculator accumulate value after each operation " << endl;
  	cout << " press Q to quit the program " << endl;
  	cout << " Have fun with my program " << endl<< endl;
  }
  
  float do_next_op (char op, float num, float total)
  {
  	switch (op)
  	{
  		case '+' :
  			total += num;
  			break;
  
  		case '-':
  			total -= num;
  			break;
  
  		case '*':
  			total *= num;
  			break;
  
  		case '/': 
  			total /= num;
  			break;
  
  		case '^':
  			total = pow (total,num);
  			break ;
  
  		default :
  			cout << " syntax error"	<< endl;
  	}
  
  	return total;
  }
  
  void divide_by_zero ()
  {
  }
  cho em hỏi chương trình chạy good rồi nhưng ,nếu chia cho 0 hay nhap + a, -b,-c vào thì nó chạy infinite loop luôn. mấy anh sửa dùm em nha. gấp lắm
  thanks pro meoconlongvang da sua dum 1 phần .....

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  - Code cậu không handle hết thì nó lặp vô tận là đúng rồi, "num" là integer không phải string, cậu nhập vào -a, -b thì bảo sao nó không lặp vô tận ?
  - Trường hợp chia cho 0 cậu có handle đâu ?
  - void instruction() bỏ trong main thế à ? Lần sau chưa run code mà bảo đúng là chít với tui đó !!!
  - Tui thêm vào 1 cách handle input đơn giản, còn cậu muốn advance thì vào box Hướng dẫn C++, tui có 2 bài viết trong đó về phần này
  C++ Code:
  1. #include <math.h>
  2. #include <iostream>
  3. #include <limits>
  4.  
  5. using namespace std;
  6.  
  7. void  instruction();
  8. int   calculator( char );
  9. void  divide_by_zero();
  10. float do_next_op( char, float, float );
  11.  
  12. int main()
  13. {
  14.     char input;
  15.     float accum, num;
  16.  
  17.     instruction();
  18.     accum = 0 ;
  19.  
  20.     do {
  21.         bool goodflag = false;
  22.         cout << " \n Enter an operation : " ;
  23.         cin >> input;
  24.  
  25.         while( !goodflag ) {
  26.             cout << " Enter a number for do operation with operator " << input << "\n";
  27.             cin >> num;
  28.             if( cin.eof() || cin.bad() ) {
  29.                 break;
  30.             }
  31.             else if( cin.fail() ) {
  32.                 cout << "\n....( error detected ) you must input an integer. Try again !\n";
  33.                 cin.clear();
  34.                 cin.ignore( numeric_limits< int >::max(), '\n');
  35.                 continue;
  36.             }
  37.             else {
  38.                 goodflag = true;
  39.             }
  40.         }
  41.         cin.ignore( numeric_limits< int >::max(), '\n');
  42.  
  43.         if( input == '/' && num == 0 ) {
  44.             divide_by_zero();
  45.         }
  46.         else {
  47.             accum = do_next_op( input, num, accum );
  48.         }
  49.  
  50.         cout << " Result so far : " << accum << endl;
  51.         cout << "  " << endl;
  52.     }
  53.     while( input != 'Q' && input != 'q' && input != '=' );
  54.  
  55.     cout << "Final result : " ;
  56.  
  57.     return 0 ;
  58. }
  59.  
  60. //instruct user
  61. void instruction()
  62. {
  63.     cout << " This program models a simple calculator which can add, subtract,multiply,divide, power" << endl;
  64.     cout << " the calculator accumulate value after each operation " << endl;
  65.     cout << " press Q to quit the program " << endl;
  66.     cout << " Have fun with my program " << endl << endl;
  67. }
  68.  
  69. float do_next_op( char op, float num, float total )
  70. {
  71.     switch( op )
  72.     {
  73.         case '+' :
  74.             total += num;
  75.             break;
  76.  
  77.         case '-':
  78.             total -= num;
  79.             break;
  80.  
  81.         case '*':
  82.             total *= num;
  83.             break;
  84.  
  85.         case '/':
  86.             total /= num;
  87.             break;
  88.  
  89.         case '^':
  90.             total = pow (total,num);
  91.             break ;
  92.  
  93.         default :
  94.             cout << " syntax error" << endl;
  95.     }
  96.  
  97.     return total;
  98. }
  99.  
  100. void divide_by_zero()
  101. {
  102.     cout << "\n...Undefined behavior.\n";
  103. }

Các đề tài tương tự

 1. Kỹ thuật C++ Nhập và gán 1 kí tự trong vòng lặp sao cho khi không nhập kí tự thì vòng lặp lại chạy tiếp.
  Gửi bởi note194 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 12-08-2013, 09:11 PM
 2. Lập trình C++ giá trị của xâu trong vòng lặp và ngoài vòng lặp khác nhau
  Gửi bởi virus93ttll trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 17
  Bài viết cuối: 14-05-2011, 02:43 PM
 3. Code cài đặt DSLK đơn vòng và kép vòng trên C++. Thêm 1 phần tử sau 1 phần tử trong DSLK đơn/kép
  Gửi bởi hoanghieu.fit.hcmus trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 09-04-2011, 02:54 PM
 4. Tìm max (Sử dụng vòng lặp)
  Gửi bởi cr9 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 13
  Bài viết cuối: 08-05-2010, 10:53 AM
 5. Vòng lặp for lồng nhau, giúp tớ hiểu rõ hơn về vòng lặp for lồng nhau?
  Gửi bởi bk7million trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 11
  Bài viết cuối: 29-04-2009, 07:46 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn