Sau những tuần công thành chiến rực lửa trong thế giới Đế Quốc Quật Khởi, nhiều Liên Minh và thành chủ đã thất thủ trước những Liên Minh mạnh.

Khoảng thời gian vừa qua những cuộc đấu trí hết sức ngoạn mục giữa các Liên Minh, với nhiều chiến thuật và đối sách hợp lý được tung ra.

Trong số những trận danh thành nổi tiếng tuần qua là Liên Minh Xích Quỷ đã thôn tính Tào Tháo, HoaVoTu thuộc liên minh *Murder*, thành chủ đầu tiên đánh bại Cao Lương dưới trướng Tôn Quyền…

Sau trận chiến công thành, những Liên Minh lại chuẩn bị kế sách mới cho những trận quyết chiến vô tiền khoáng hậu phía trước. Dưới đây là kinh nghiệm đánh danh thành của một thành chủ vừa bại trận muốn chia sẻ cùng các thành chủ nhằm tạo những cú bật ngoạn mục để xoay chuyển càn khôn. Mời các thành chủ vào đây cùng thảo luận.