Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Lỗi attach database failed for server, không thể add database vào server?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2012
  Bài viết
  2

  Mặc định Lỗi attach database failed for server, không thể add database vào server?

  Nó báo lỗi k thể add database vào server nhưng m k bít sửa ntn mong các bạn giúp đỡ.
  Code:
  using Microsoft.SqlServer.Management.Smo;
  using Microsoft.SqlServer.Management.Common;
  
  using System.Collections.Specialized;
  
  
   Application.EnableVisualStyles();
        Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
  
        // try
        //{
          //check database exists
        String DatabaseName = "Hospital";
  
          Server SqlServer = new Server(@".\SQLEXPRESS");
          ServerConnection SqlServerConnection = SqlServer.ConnectionContext;
  
          SqlServerConnection.LoginSecure = true;
          SqlServerConnection.DatabaseName = "master";
  
          if (SqlServer.Databases[DatabaseName] == null)
          {
            Database NewDatabase = new Database(SqlServer, DatabaseName);
  
            FileGroup DatabaseFileGroup = new FileGroup(NewDatabase, "PRIMARY");
            NewDatabase.FileGroups.Add(DatabaseFileGroup);
  
            DataFile DatabaseDataFile = new DataFile(DatabaseFileGroup, DatabaseName);
            DatabaseFileGroup.Files.Add(DatabaseDataFile);
  
            DatabaseDataFile.FileName = Application.StartupPath + "\\" + DatabaseName + ".mdf";
  
            LogFile DatabaseLogFile = new LogFile(NewDatabase, DatabaseName + "_log");
            NewDatabase.LogFiles.Add(DatabaseLogFile);
  
            DatabaseLogFile.FileName = Application.StartupPath + "\\" + DatabaseName + "_log.ldf";
  
            StringCollection DatabaseFilesCollection = new StringCollection();
  
            //DatabaseFilesCollection.Add(DatabaseDataFile.FileName);
            //DatabaseFilesCollection.Add(DatabaseLogFile.FileName);
            DatabaseFilesCollection.Add(DatabaseDataFile.FileName);
            DatabaseFilesCollection.Add(DatabaseLogFile.FileName);
  
            SqlServer.AttachDatabase(DatabaseName, DatabaseFilesCollection);
          }
  Hình:
  tk moi ng trc

 2. #2
  Ngày gia nhập
  04 2012
  Bài viết
  2

  giup mình với tk all mọi ng

 3. #3
  Ngày gia nhập
  08 2011
  Nơi ở
  Yên Bái- Hà Nội
  Bài viết
  961

  Dùng thế này coi.
  Visual C# Code:
  1.  private void AutoAttachDB(string strCon, string strDBName)
  2.         {
  3.             if (txtPath.Text.Trim() == "")
  4.             {
  5.                 MessageBox.Show("Bạn chưa chọn đường dẫn để lưu cơ sở dữ liệu. Vui lòng kích Browser để chọn");
  6.                 return;
  7.             }
  8.             try
  9.             {
  10.                 SqlConnection con = new SqlConnection(strCon);
  11.                 con.Open();
  12.                 SqlCommand command = new SqlCommand();
  13.                 command.Connection = con;
  14.                 //get dynamic path later
  15.                 string strMDF = txtPath.Text + @"DB.MDF";
  16.                 string strLDF = txtPath.Text + @"DB_log.LDF";
  17.                 string DBPath = Application.StartupPath+@"\Database";
  18.                 File.Copy(DBPath + @"\DB.MDF", strMDF, true);
  19.                 File.Copy(DBPath + @"\DB_log.LDF", strLDF, true);
  20.                 command.CommandText = string.Format("EXEC sp_attach_db @dbname = '" + strDBName + "', @filename1 = '{0}', @filename2 = '{1}'", strMDF, strLDF);
  21.                 command.ExecuteNonQuery();
  22.                 MessageBox.Show("Quá trình attach database vào Server thành công rồi.");
  23.             }
  24.             catch (Exception ex)
  25.             {
  26.                 MessageBox.Show("Lỗi trong khi kết nối tới Server.\r\n" + ex.Message);
  27.             }
  28.         }
  Skype: mrfour.it - Yahoo:mrfour_it
  Gmail: mrfour.it@gmail.com
  Bạn muốn học lập trình? Bạn chưa có kiến thức cơ bản? Bạn muốn học từ cơ bản tới nâng cao?... Bạn muốn có source code để tham khảo? Muốn có người hỗ trợ khi học?....http://www.laptrinh123.com sẽ giúp bạn những điều đó!

Các đề tài tương tự

 1. Database Sau khi attach database vô SQL Sever thì bị tình trạng Read-Only và có màu đen(Database vừa attach đó)????
  Gửi bởi cchangkhongayngo trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 05-08-2013, 04:08 PM
 2. MS SQL Lỗi Cách sử dụng replication trong sql server 2012 để đồng bộ 2 database thành 1 database?
  Gửi bởi btk1902 trong diễn đàn Thắc mắc Microsoft SQL Server & Microsoft Access
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 22-07-2013, 02:24 PM
 3. Không attach được database tạo từ Visual vào SQL server 2000
  Gửi bởi beginer trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 10-02-2012, 12:24 PM
 4. Làm thế nào để kiểm tra xem file database.mdf nào đó đã attach vào Server chưa???
  Gửi bởi cchangkhongayngo trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 27-06-2011, 08:41 AM
 5. auto attach database với SQL server 2005 express. Xin các bạn giúp đỡ?
  Gửi bởi kyocom trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 14-01-2011, 07:51 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn