Các bạn cho mình hỏi vấn đề này nhé:
- Mình mở file winform lên thì có thông báo như thế này: "One or more projects in the situation were not load corectly. Please see the Output windown for detail"
- Sau khi mình xem Output windown for detail thì có lỗi này:
D:\STUDY\LTW_NGOC\Code\Tuan6\Tuan3\Tuan3.csproj : error : Unable to read the project file 'Tuan3.csproj'.
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Micr osoft.CSharp.targets(114,5): The element <#text> beneath element <Target> is unrecognized.

Bạn nào biết thì chỉ giúp mình nhé!
Mình cảm ơn rất nhiều