xin chào mọi người,
em đang làm bt về Mạng máy tính: Viết chương trình điều khiển (đóng/ mở) các ứng dụng của client trong mô hình mạng sever - client
Ai có tài liệu nào liên quan đến cái này cho em xin với, tìm cả ngày nay trên google mà không thấy cái nào cụ thể hết