Mình đang làm một website quản lý phòng mạch(ASP.Net) và đang gặp một số vấn đề giao tiếp với các thiết bị ngoại vi trên máy client.API của thiết bị được viết bằng c.Sau khi tìm kiếm trên mạng mình mình tìm được một số giải pháp.

+flex
+activex(chỉ dùng trên ie,phụ thuộc môi trường window)
+applet java(dự định đi theo hướng này).

Mình hi vọng ai đã từng làm hoặc có kinh nghiệm về vấn đề này cho mình một vài định hướng hoặc một vài tài liệu tham khảo.


Cảm ơn.