các bác có báo thực tập công nghệ thông tin về phần cứng cho e với nhé. ths các bác