Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 12 kết quả

Đề tài: Thuật toán PCA trong vấn đề nhận dạng ảnh

 1. #1
  Ngày gia nhập
  08 2011
  Bài viết
  98

  Mặc định Thuật toán PCA trong vấn đề nhận dạng ảnh

  Tớ vừa làm bài tập lớn môn xử lý ảnh,dùng PCA để nhận dạng ảnh,ảnh ở đây chỉ là các chữ số từ 0-9,các bạn muốn dùng để nhận dạng khuôn mặt hay chữ cái cũng được.

  Lý thuyết của PCA :

  Mỗi ảnh có kích thước là M*N
  Giả sử tập huấn luyện có P ảnh , khi đó ta sẽ có P vector : T1 , T2 , … , TP .
  Tìm vecto ảnh trung bình m

  So sánh các ảnh khác so với giá trị trung bình m
  A_i= Ti- m , i=1…P
  Đặc trưng của các hình chính là các vecto riêng và các trị riêng.Vì mỗi ma trận ảnh có 1 phương trình đặc trưng,nhận pi làm trị riêng.Lúc đó sẽ tồn tại vecto riêng u khác 0 sao cho
  A*u = A*pi.
  Ta cần tìm ra các vecto riêng của ma trận từ các trị riêng tìm được.
  Các vecto riêng và trị riêng từ ma trận A * A^T
  Ta thấy ma trận A có kích thước M*N × P , còn ma trận A*A^T có kích thước M*N×M*N
  Đặt L=A^T * A , tìm V là tập hợp các vector riêng của L , D là tập hợp các trị riêng tương ứng
  Ta chỉ cần lấy 1 lượng đặc trưng nhất định.Tức là chỉ cần lấy n vecto riêng là đủ để có thể lấy đặc trưng cho không gian chữ số.
  E là ma trận M*N×n , mỗi cột là một vector riêng .
  Từ tập các vecto riêng ta xây dựng 1 cơ sở trực chuẩn cho không gian chứa chữ số.Các tập vecto trực chuẩn này sẽ mô tả 1 cách tốt nhất sự phân bố các vecto trong không gian chữ số.Từ đó nhận ra đặc trưng riêng biệt của mỗi chữ số.

  Bước so sánh :
  Chiếu hình cần tìm lên trên không gian chữ số.Để làm được điều này cần có cơ sở trực chuẩn đã lấy được từ trên:
  Lý thuyết :
  Cho V là một không gian có tích vô hướng hữu hạn chiều và W là một không gian con của V . Giả sử W có một cơ sở trực chuần là {u_1, … , u_Q} .

  TIếp tục chiếu ảnh kiểm tra lên từng ảnh trong tập huấn luyện
  Khoảng cách gần nhất giữa 2 kết quả trên chính là 2 ảnh giống nhau nhất

  Xây dựng bằng mã giả :
  C Code:
  1. while(!end_of_path) // vào thư mục traning
  2.     A = openfile(file_current,r) // lấy tên file hiện tại
  3.     file_next(); // trỏ vào file tiếp
  4.    
  5.     // Bien tat ca anh kich thuoc MxN thanh vector cot M*Nx1
  6.     ANH[m,n] = chuyen_anh_thanh_matran(A); // chuyển từ ảnh có kích thước mxn thành ma trận mxn
  7.     ANH[m,n] = chuyen_thanh_anh_gray_scarle(); // chuyển thành ảnh trắng đen
  8.     T[M,N,P] = T[size_witch,size_height,A];
  9.  
  10.     //T là một ma trận có kích thước M*NxP chứa tất cả ảnh trong csdl , mỗi ảnh là
  11.     // một vecto cột.
  12.    
  13.     // tìm m là giá trị trung bình của các ảnh
  14.     // Sau đó lấy từng bức ảnh trong T trừ đi bức ảnh trung bình ta được ma trận A có
  15.     // kich thuoc M*NxP
  16.    
  17.     m = trungbinh(T,2);
  18.     soanh = size(T,2);
  19.        
  20.     // tính độ lệch của mỗi hình huấn luyện với ảnh trung bình
  21.     A = [];  
  22.     for i = 1 : soanh
  23.         temp = (T(size(A),i)) - m
  24.         A[M*N*P] = temp;
  25.     end
  26.    
  27.     // Ta tìm Eigenvecto(các vecto riêng ) của ma trận A*A' , nhưng ma
  28.     // trận A*A' có kích thước là M*NxM*N quá lớn , ta sẽ tìm các vecto riêng
  29.     // của ma trận A'*A có kích thước PxP
  30.    
  31.     L = A'*A;
  32.    [V D] = eigen(L); // hàm eigen để lấy các vecto riêng và trị riêng từ L
  33.    //V chứa các vecto riêng còn D chứa các trị riêng
  34.    //vecto rieng V(M*N,i) ung voi tri rieng D(i,i)
  35.    D1=sort_giamdan(D); // sắp xếp giảm dần tập các vecto riêng
  36.    
  37.    D1=D1[size(D)-20]; // lấy ra 20 vecto riêng : lấy bao nhiêu tùy ý,nhưng 20 có lẽ là
  38.    //đủ các đặc trưng cần thiết
  39.    
  40.    D1 chính là tập 20 vecto riêng
  41.    
  42.    //nhu da noi o tren , sau khi co cac vector rieng cua ma tran A'*A , ta tim
  43.     //cac vector rieng cua ma tran A*A' bang cach lay ma tran A nhan voi D1
  44.    
  45.     //Từ đó ta có tập các vecto riêng đặc trưng cho không gian ma trận A*A' là E
  46.     E = A * D1;
  47.    
  48.     //Nhưng E chỉ là 1 tập các vecto trực giao,nên ta cần chuẩn hóa nó để tạo thành
  49.     //1 cơ sở trực chuẩn,phục vụ cho phép chiếu về sau.
  50.    
  51.     E=chuyen_ve_co_so_truc_chuan(E);
  52.  
  53. endwhile
  54.  
  55. //thực hiện các phép chiếu :
  56. // với
  57. //E là tập các vecto trực chuẩn,A là độ lệch giữa ảnh đang xét và m(giá trị trung bình)
  58. //tìm tọa độ của các ảnh huấn luyện khi chiếu lên không gian chữ số
  59.  
  60. sovector = size(E);//so vector rieng trong E ( la so cot )
  61. for k=1 to tongsoanh do:
  62.     for i = 1 to sovector do :
  63.         I += E*A(i); //tọa độ hình chiếu I của bức ảnh thứ k
  64.     endfor
  65. toado[k] = I; // lưu các tọa độ hình chiếu của các bức ảnh lên không gian chữ số
  66. endfor
  67.    
  68. // tìm tọa độ của ảnh cần kiểm tra chiếu lên không gian chữ số
  69. //làm tượng tự nnhư với các ảnh trong tập huấn luyện.
  70.  
  71. for i = 1 to sovector do :
  72.     toado_anh_kiemtra += E*A(i); //tọa độ hình chiếu của ảnh kiểm tra
  73. endfor
  74.  
  75. //so sánh khoảng cách giữa tọa độ ảnh kiểm tra và các ảnh huấn luyện
  76. // các hình chiếu lên không gian chữ số là các vecto,vì thế để tính khoảng cách
  77. //ta sẽ dùng công thức tính khoảng cách euclipse
  78. // khoảng cách từng hình 1 sẽ lưu vào mảng khoangcach
  79.  
  80. khoangcach = [];
  81. for k = 1 to tongsoanh do :
  82.     for i = 1 to sovector do :
  83.         q = toado(m,n,i);
  84.         h = (lay_truchuan(toado_anh_kiemtra - q ) )^2;
  85.     end
  86. khoangcach[k] = h;
  87.  
  88. // sắp xếp trong mảng khoangcach -> có thể dùng knn để quyết định
  89.  
  90. min = sort_tangdan(khoangcach[],tosoanh);    
  91.  
  92. //min là vị trí của bức ảnh trong tập huấn luyện có tọa độ chiếu so với tọa độ chiếu của ảnh kiểm tra
  93. //nhỏ nhất
  94. //từ đó có thể đưa ra quyết định

  Source đính kèm viết trên VS2008 bằng C++ WinAPI
  Attached Files Attached Files
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi lttq : 19-04-2012 lúc 02:59 PM.
  Nghe Metal và dịch thơ
  lttqstudy.wordpress.com

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2010
  Nơi ở
  Hà nội
  Bài viết
  210

  xin chào !
  với thuật toán PCA bạn có xử lí đc vấn đề này chưa :
  - Khi trong data.xml chưa có khuôn mặt nào thì không tìm thấy ( chắc chắn)
  - Khi trong data.xml có 1 hoặc vài khuôn mặt mà đưa 1 khuôn mặt không có trong cơ sở dữ liệu thì nó nhận ra khuôn mặt khác ( do cái ecludience... distance gì gì đó nó tính khoảng cách nhỏ nhất để đưa ra khuôn mặt )
  Được thầy giáo MFC giao cho cái này mà đành pải bỏ vì vấn đề này , search không ra nổi :|
  Quá yêu em khiến em xem
  Đó như là sơ hở
  Em điểu khiển và biến tôi thành 1 thằng khở

 3. #3
  Ngày gia nhập
  08 2011
  Bài viết
  98

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi prt_awm Xem bài viết
  xin chào !
  với thuật toán PCA bạn có xử lí đc vấn đề này chưa :
  - Khi trong data.xml chưa có khuôn mặt nào thì không tìm thấy ( chắc chắn)
  - Khi trong data.xml có 1 hoặc vài khuôn mặt mà đưa 1 khuôn mặt không có trong cơ sở dữ liệu thì nó nhận ra khuôn mặt khác ( do cái ecludience... distance gì gì đó nó tính khoảng cách nhỏ nhất để đưa ra khuôn mặt )
  Được thầy giáo MFC giao cho cái này mà đành pải bỏ vì vấn đề này , search không ra nổi :|
  Mình không dùng file xml mà dùng bộ csdl là ảnh thật(ảnh để trainning).
  Còn về vấn đề của bạn trong code đã giải quyết đầy đủ.Khi khoảng cách euclidean vượt quá ngưỡng beta nào đó thì ảnh không có trong bộ csdl.Điều này là chắc chắn vì khi bạn đưa 1 ảnh khác vào thì hình chiếu của nó so với các ảnh trong csdl là rất khác.

  Chỉ số beta là do thực nghiệm,không có giá trị cụ thể.Bạn test 1 số ảnh khác nhau,sau đó đưa ra ngưỡng beta đó
  Nghe Metal và dịch thơ
  lttqstudy.wordpress.com

 4. #4
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  71

  Cảm ơn bạn về đề tài này. bạn cho mình hỏi trong kỹ thuật nhận dạng ảnh ta còn có những kỹ thuật nào khác nữa không bạn. mình có thể tham khảo các nguyên cứu về nhận dạng hình ảnh ở đâu vậy?
  Ánh trăng mờ trên dãy núi xa xa
  Cao thủ cô đợn bỗng ko thấy bóng
  Tình cảm chân thành biết ngỏ cùng ai
  Sống chết bên nhau trên bước đường dài
  Gặp việc lớn ta sãn sàng xông pha đón nhận.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  08 2011
  Bài viết
  98

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi pdtg50 Xem bài viết
  Cảm ơn bạn về đề tài này. bạn cho mình hỏi trong kỹ thuật nhận dạng ảnh ta còn có những kỹ thuật nào khác nữa không bạn. mình có thể tham khảo các nguyên cứu về nhận dạng hình ảnh ở đâu vậy?
  Nhận dạng ảnh có rất nhiều kỹ thuật để nhận dạng.Trong 1 topic khác của mình ở đây có trình bày cách nhận dạng khác dựa vào đường đi của nét chữ(stroked base).Ngoài các phương pháp kinh điển như dùng mạng neural,mô hình markov ẩn thì còn các phương pháp như dùng svm,thậm chí có thể dùng mạng bayes để đưa ra quyết định cũng được(bạn xem công thức trang 898 - digital image processing).

  Tóm lại,bạn nên có chút kiến thức về image processing và learning machine rồi hãy làm.
  Nghe Metal và dịch thơ
  lttqstudy.wordpress.com

 6. #6
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  71

  Mặc định Thuật toán PCA trong vấn đề nhận dạng ảnh

  mình cảm ơn bạn. mình sẽ theo hướng dẫn của bạn.
  Ánh trăng mờ trên dãy núi xa xa
  Cao thủ cô đợn bỗng ko thấy bóng
  Tình cảm chân thành biết ngỏ cùng ai
  Sống chết bên nhau trên bước đường dài
  Gặp việc lớn ta sãn sàng xông pha đón nhận.

 7. #7
  Ngày gia nhập
  06 2008
  Bài viết
  5

  Một bài viết hay va hữu ích,
  mình cũng đang làm về cái này
  cảm ơn bạn nhé. Bạn có tài liệu nào nói rõ về thuật toán PCA không? post cho mình coi với. Mình làm bằng C#

 8. #8
  Ngày gia nhập
  08 2011
  Bài viết
  98

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi tbv Xem bài viết
  Một bài viết hay va hữu ích,
  mình cũng đang làm về cái này
  cảm ơn bạn nhé. Bạn có tài liệu nào nói rõ về thuật toán PCA không? post cho mình coi với. Mình làm bằng C#
  http://it08cl2.net/mybb/thread-thuat-toan-pca-va-knn-trong-van-de-trich-loc-va-phan-loai-cac-d%E1%BA%B7c-trung-cua-chu-so

  Làm bằng NN gì cũng vậy thội.Hiểu được giải thuật thì code được hết.
  Nghe Metal và dịch thơ
  lttqstudy.wordpress.com

 9. #9
  Ngày gia nhập
  05 2012
  Bài viết
  1

  Mặc định File resouce.h

  anh cho em hoi file resouce.h của anh là thế nào vậy anh

 10. #10
  Ngày gia nhập
  02 2012
  Bài viết
  26

  chủ pic còn đây ko nhỉ? mình đang gặp vấn đề về so sánh ảnh tương đồng, có bạn nào biết về code java đề tìm ảnh tương đồng ko nhỉ?
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Các đề tài tương tự

 1. Thuật toán tìm bội chung nhỏ nhất trong lập trình C++?
  Gửi bởi dungtimtoinua2008 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 24
  Bài viết cuối: 30-06-2018, 11:16 AM
 2. mạng neuron trong kỹ thuật nhận dạng đối tượng
  Gửi bởi vietdungiitb trong diễn đàn Tutorials và Thủ thuật lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 22-12-2012, 01:46 AM
 3. Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011, miễn thuế thu nhập cá nhân đến hết năm 2012
  Gửi bởi tailanh8423 trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 28-05-2012, 01:10 PM
 4. thuật toán sắp xếp các hình chữ nhật nhỏ vào trong 1 hình chữ nhật to cho trước
  Gửi bởi shikane001 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 04-08-2011, 10:18 PM
 5. Thuật toán c# tìm đường đi ngắn nhất trong đồ thị ( toán rời rạc )
  Gửi bởi cuongcntt trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 16-06-2011, 10:41 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn