Từ 1 tới 9 trên tổng số 9 kết quả

Đề tài: Cách lấy dữ liệu từ gridview detail trong GridControl?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  05 2010
  Bài viết
  9

  Mặc định Cách lấy dữ liệu từ gridview detail trong GridControl?

  Các bạn nào biết chỉ giùm mình.
  Mình đang làm gridControl trong DevExpress, mình muốn khi chọn 1 dòng nào đó trên gridview thì dữ liệu của dòng đó hiện lên trên các textbox, dateTimePicker, combo box ... tương ứng bằng sự kiện FocusedRowChanged.

  Ở gridview cha mình dùng
  Visual C# Code:
  1.         public void load_text_ddh()
  2.         {
  3.             DataRow row = gridView_ddh.GetFocusedDataRow();
  4.             textBox_sodh.Text = row[0].ToString();
  5.             dateTimePicker1.Text = row[1].ToString();
  6.             comboBox_manhacc.SelectedValue = row[2].ToString();
  7.  
  8.         }
  9.  
  10.         private void gridView_ddh_FocusedRowChanged(object sender, DevExpress.XtraGrid.Views.Base.FocusedRowChangedEventArgs e)
  11.         {
  12.             load_text_ddh();
  13.          
  14.         }
  thì dữ liệu load lên bình thường.
  Tuy nhiên ở gridview chi tiết, mình dùng:
  Visual C# Code:
  1.         public void load_text_ctddh()
  2.         {
  3.             DataRow row = gridView_ctddh.GetFocusedDataRow();
  4.          comboBox_tenvtu.SelectedValue = row[0].ToString();
  5.             numericUpDown1.Value = Int16.Parse(row[1].ToString());                                  
  6.         }
  7.         private void gridView_ctddh_FocusedRowChanged(object sender, DevExpress.XtraGrid.Views.Base.FocusedRowChangedEventArgs e)
  8.         {
  9.             load_text_ctddh();
  10.         }
  thì nó hiện lỗi:  Không biết làm cách nào để load dữ liệu gridview chi tiết được, mong các bạn hướng dẫn giùm mình.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  04 2012
  Bài viết
  53

  bạn dùng databindings đi..

 3. #3
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  15

  Dùng hàm Gridview.GetFocusedRowCellValue([Tên cột]]); //Tên cột bạn kiếm trong design của Gridview, chỗ Columns -> Columns Properties -> Design(Name)

  Ví dụ
  NgayThang.EditValue = DateTime.Parse(Gridview.GetFocusedRowCellValue(col Ngay).ToString());

 4. #4
  Ngày gia nhập
  05 2010
  Bài viết
  9

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi TearKoshan Xem bài viết
  Dùng hàm Gridview.GetFocusedRowCellValue([Tên cột]]); //Tên cột bạn kiếm trong design của Gridview, chỗ Columns -> Columns Properties -> Design(Name)

  Ví dụ
  NgayThang.EditValue = DateTime.Parse(Gridview.GetFocusedRowCellValue(col Ngay).ToString());
  Mình cũng làm theo cách của bạn, tuy nhiên nó vẫn báo lỗi như cũ : 5. #5
  Ngày gia nhập
  05 2010
  Bài viết
  9

  Hi, cám ơn mọi người, mình lấy dữ liệu được rùi

  Visual C# Code:
  1.         public void load_text_ctddh()
  2.         {
  3.             DevExpress.XtraGrid.Views.Base.ColumnView bw = (DevExpress.XtraGrid.Views.Base.ColumnView)gridControl1.FocusedView;
  4.             if (bw.IsDetailView)
  5.             {
  6.                 int detailrowhandle = bw.FocusedRowHandle;
  7.                 DataRow dr1 = bw.GetDataRow(detailrowhandle);
  8.                 comboBox_tenvtu.SelectedValue = dr1[1].ToString();
  9.                 numericUpDown1.Value = decimal.Parse(dr1[2].ToString());
  10.             }                
  11.         }

 6. #6
  Ngày gia nhập
  03 2011
  Bài viết
  467

  Mặc định Cách lấy dữ liệu từ gridview detail trong GridControl?

  Trong Dev có 2 hàm lấy và gán dữ liệu cho từng cell trên Gridview bạn cần nhớ (không biết bạn có biết FieldName trên từng cột alf gì ko?)

  1 Lấy dữ liệu
  Visual C# Code:
  1.  Gridview.GetRowCelValue(Gridview.FocusRowHandle,"Tên FieldName")
  2 Gán dữ liệu
  Visual C# Code:
  1. Gridview.SetRowCelValue(Gridview.FocusRowHandle,"Tên FieldName", Giá trị cần gán)

  ở phần 1: dữ liệu trả về là 1 Obj nên bạn hãy tự convert nhé.
  ở phần 2: Dữ liệu gán vào phải phù hợp với kiểu dữ liệu của cột đó

  Có phải bạn đang làm Master-DEtail????

  Nếu viết ngắn gọn trong bài của bạn như thế này:

  Trong sự kiện FocusRowChanged của Gridview
  Visual C# Code:
  1.         private void gvOrderDetails_FocusedRowChanged(object sender, DevExpress.XtraGrid.Views.Base.FocusedRowChangedEventArgs e)
  2.         {
  3.              comboBox_tenvtu.SelectedValue = gvTenGrid.GetRowCellValue(e.FocusedRowHandle,"MAVATTU").Tostring();
  4.                 numericUpDown1.Value = Convert.ToDecimal(gvTenGrid.GetRowCellValue(e.FocusedRowHandle,"SOLUONG"));
  5.         }
  bongda24h.tv

 7. #7
  Ngày gia nhập
  05 2010
  Bài viết
  9

  ở phần 1: dữ liệu trả về là 1 Obj nên bạn hãy tự convert nhé.
  ở phần 2: Dữ liệu gán vào phải phù hợp với kiểu dữ liệu của cột đó

  Có phải bạn đang làm Master-DEtail????

  Nếu viết ngắn gọn trong bài của bạn như thế này:

  Trong sự kiện FocusRowChanged của Gridview
  Code:
   private void gvOrderDetails_FocusedRowChanged(object sender, DevExpress.XtraGrid.Views.Base.FocusedRowChangedEventArgs e)
      {
         comboBox_tenvtu.SelectedValue = gvTenGrid.GetRowCellValue(e.FocusedRowHandle,"MAVATTU").Tostring();
          numericUpDown1.Value = Convert.ToDecimal(gvTenGrid.GetRowCellValue(e.FocusedRowHandle,"SOLUONG"));
      }
  [/QUOTE]

  Hi, cảm ơn anh đã chia sẻ, nhưng em làm theo cách của anh nó cũng báo lỗi, em mới làm quen DevExpress nên nhiều cái còn chưa hiểu rõ lắm

  PHP Code:
  private void gridView_ctddh_FocusedRowChanged(object senderDevExpress.XtraGrid.Views.Base.FocusedRowChangedEventArgs e)
          {
              
  //load_text_ctddh();
             
                  
  comboBox_tenvtu.SelectedValue gridView_ctddh.GetRowCellValue(e.FocusedRowHandle"MAVTU").ToString();
                  
  numericUpDown1.Value decimal.Parse(gridView_ctddh.GetRowCellValue(e.FocusedRowHandle"SLDAT").ToString());
              
          } 
 8. #8
  Ngày gia nhập
  03 2011
  Bài viết
  467

  Mình chưa hình dung dc cái form của bạn và 2 cái grid view chạy thế nào. bạn cho mình code hoặc chụp hình lúc chạy lên giùm mình với@@
  bongda24h.tv

 9. #9
  Ngày gia nhập
  05 2010
  Bài viết
  9

  anh xem giùm code của em, có file database trong đó, em chưa hoàn thiện nên code hơi rối tý
  Attached Files Attached Files

Các đề tài tương tự

 1. Vấn đề lấy dữ liệu từ GridView trong GridControl
  Gửi bởi nhoccon0292 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 24-11-2013, 11:40 PM
 2. ADO.NET Cách Multicheck của checkedit trong gridview của gridcontrol(Devexpress)?
  Gửi bởi tiphudianxin12 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 25-04-2013, 10:04 AM
 3. Xác định gridcontrol (dev) đang focus vào gridview nào?
  Gửi bởi jancyluong trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 23-05-2012, 02:19 PM
 4. Cách truyền dữ liệu trong gridview từ một gridview sang gridview mới là như thế nào ?
  Gửi bởi cuibap_sp trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 28-10-2011, 09:42 PM
 5. Lấy dữ liệu nhiều dòng trong GridControl(Gridview)
  Gửi bởi elkidvnn1 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 08-04-2011, 08:22 PM

Tags của đề tài này

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn