Hi mọi người, mình thấy game trên trình duyệt viết rất nhiều nhưng toàn bằng Flash, mình đang tìm hiểu siverlight, đang định tìm nhưng chả thấy ebooks nào về vấn đề này với, bạn nào có kinh nghiệm có thể cho mình lời khuyên xem có phát triển được không? giữa flash và siverlight thì phát triển bên nào hay hơn.