Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: giúp với hàm

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2008
  Bài viết
  16

  Mặc định giúp với hàm

  Code:
  #include <iostream>
  using namespace std;
  //Function declare
  void displayMenu(void);
  void getSelection (int &userChoice);
  void processChoice (int userChoice);
  
  float monitorCoke( float );
  float monitorpep ( float ); 
  float monitorcana ( float);
  float monitorhire ( float ) ;
   // variable declare and const
   
  float option, cocaout, pepsiout ,canaout,pepleft,canaleft,cokeleft,hireout ,
    pepfinal, cokefinal,
    canafinal, hire,
     hirefinal;
  const float coke = 1000;
  const float pep = 1000;
  const float cana = 1000;
  const float hires = 1000;
  float get_option;
  
  //Main
  int main (void)
  {
    int userChoice = 0 ;
    displayMenu (void);
    getSelection(userChoice);
    processChoice (userChoice);
    monitorCoke( cocaout);
    monitorpep ( pepsiout) ;
    monitorcana ( canaout);
    monitorhire ( hireout) ;
    return 0;
  }
  //end main
  
  //start function
  void displaymenu(void)
  {
     cout << " Have a nice week. Each product will have 1000 pieces a week" <<endl;
     cout << " 1. Coca-Cola : 1000 pieces" << endl;
     cout << " 2. Pepsi : 1000 pieces" << endl;
     cout << " 3. Canada Dry" << endl;
     cout << " 4. Hires " << endl;
     }
  void getSelection (int &userChoice)
  {
     cout << "Please enter your choice:" << endl;
     cin>> userChoice;
     }
  void processChoice (int userChoice)
  {
  if (option == 1.0)
  {
       
        cout<< "How many Coca-cola would you like: " << endl;
        cin>> cocaout; 
        }
        else if (option == 2.0 ) 
        {
  
         
             cout<< "How many Pepsi would you like: " << endl;
             cin >> pepsiout;
             
          }
          
        else if ( option ==3.0 )
        {
            cout<< "How many Canada Dry would you like: " << endl;
            cin >> canaout;
           
         
            }
        else if ( option == 4.0) 
        {
               cout<< "How many Hires would you like: " << endl;
               cin>> hireout;
               }// end if
  
  }
  
  float monitorCoke( float cokeleft)
      {
        cocaout = 0;
        cokeleft = coke;
        while ( cocaout < cokeleft)
        {
        cokeleft = cokeleft - cocaout; 
        cout << " There are " << cokeleft << " Coca-cola left in the machine " << endl;
       
        }
        return cokeleft;
      }
        
        
   float monitorpep ( float pepleft)            
        {
        pepsiout = 0 ;
        pepleft = pep ;
        while (pepsiout < pepleft)  
        {
        pepleft = pepleft - pepsiout; 
        cout << " There are " << pepleft << "Pepsi left in the machine " << endl;
        }
        return pepleft;
        }//end function monitorpep
   float monitorcana ( float canaleft)            
   {
        canaout = 0 ;
        canaleft = canaleft - canaout ;
        while (canaout < canaleft)
        
        {
            canaleft = canaleft - canaout; 
        cout << " There are " << canaleft << "Canada Dry left in the machine " << endl;
        
        }
        return canaleft;
        }// end monitorcana
   float monitorhire ( float hireleft)            
   {
        hireout = 0 ;
        hireleft = hire ;
        while (canaout < canaleft)
        
        {
            hireleft = hireleft - hireout; 
        cout << " There are " << hireleft << "Hires left in the machine " << endl;
        
        }
        return hireleft;
        }// end monitorhire
  mình sửa hết rồii mà nó bi error với cái display function, hog biet nó bị gì ,mầy pro coi dùm mình nha

 2. #2
  Ngày gia nhập
  07 2008
  Nơi ở
  /media/Anime
  Bài viết
  2,288

  Bạn sai chỗ hàm displayMenu ( viết chữ thường )

  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. using namespace std;
  3. //Function declare
  4. void displayMenu(void);
  5. void getSelection (int &userChoice);
  6. void processChoice (int userChoice);
  7.  
  8. float monitorCoke( float );
  9. float monitorpep ( float );
  10. float monitorcana ( float);
  11. float monitorhire ( float ) ;
  12.  // variable declare and const
  13.  
  14. float option, cocaout, pepsiout ,canaout,pepleft,canaleft,cokeleft,hireout ,pepfinal, cokefinal,  canafinal, hire,hirefinal;
  15. const float coke = 1000;
  16. const float pep = 1000;
  17. const float cana = 1000;
  18. const float hires = 1000;
  19. float get_option;
  20.  
  21. //Main
  22. int main (void)
  23. {
  24.    int userChoice = 0 ;
  25.     displayMenu ();
  26.     getSelection(userChoice);
  27.     processChoice (userChoice);
  28.     monitorCoke( cocaout);
  29.     monitorpep (  pepsiout) ;
  30.     monitorcana (  canaout);
  31.     monitorhire (  hireout) ;
  32.     return 0;
  33. }
  34. //end main
  35.  
  36. //start function
  37. void displayMenu(void)
  38. {
  39.      cout << " Have a nice week. Each product will have 1000 pieces a week" <<endl;
  40.      cout << " 1. Coca-Cola : 1000 pieces" << endl;
  41.      cout << " 2. Pepsi : 1000 pieces" << endl;
  42.      cout << " 3. Canada Dry" << endl;
  43.      cout << " 4. Hires " << endl;
  44. }
  45.  
  46. void getSelection (int &userChoice)
  47. {
  48.      cout <<  "Please enter your choice:" << endl;
  49.      cin>> userChoice;
  50.      }
  51. void processChoice (int userChoice)
  52. {
  53. if (option == 1.0)
  54. {
  55.          
  56.            cout<< "How many Coca-cola  would you like: " << endl;
  57.            cin>>  cocaout;
  58.            }
  59.            else if (option == 2.0 )
  60.            {
  61.  
  62.              
  63.                       cout<< "How many Pepsi would you like: " << endl;
  64.                       cin >> pepsiout;
  65.                      
  66.                 }
  67.                
  68.            else if ( option ==3.0 )
  69.            {
  70.                    cout<< "How many Canada Dry would you like: " << endl;
  71.                    cin >> canaout;
  72.                  
  73.              
  74.                    }
  75.            else if ( option == 4.0)
  76.            {
  77.                          cout<< "How many Hires would you like: " << endl;
  78.                          cin>> hireout;
  79.                          }// end if
  80.  
  81. }
  82.  
  83. float monitorCoke( float cokeleft)
  84.         {
  85.             cocaout = 0;
  86.            cokeleft = coke;
  87.            while ( cocaout < cokeleft)
  88.            {
  89.            cokeleft = cokeleft - cocaout;
  90.            cout << " There are " << cokeleft << " Coca-cola left in the machine " << endl;
  91.          
  92.            }
  93.            return cokeleft;
  94.         }
  95.            
  96.            
  97.  float monitorpep ( float pepleft)                        
  98.            {
  99.            pepsiout = 0 ;
  100.            pepleft = pep ;
  101.            while (pepsiout < pepleft)    
  102.            {
  103.            pepleft = pepleft - pepsiout;
  104.            cout << " There are " << pepleft << "Pepsi left in the machine " << endl;
  105.            }
  106.            return pepleft;
  107.            }//end function monitorpep
  108.  float monitorcana ( float canaleft)                        
  109.  {
  110.            canaout = 0 ;
  111.            canaleft = canaleft - canaout ;
  112.            while (canaout < canaleft)
  113.            
  114.            {
  115.                     canaleft = canaleft - canaout;
  116.            cout << " There are " << canaleft << "Canada Dry left in the machine " << endl;
  117.            
  118.            }
  119.            return canaleft;
  120.            }// end monitorcana
  121.   float monitorhire ( float hireleft)                        
  122.   {
  123.            hireout = 0 ;
  124.            hireleft = hire ;
  125.            while (canaout < canaleft)
  126.            
  127.            {
  128.                     hireleft = hireleft - hireout;
  129.            cout << " There are " << hireleft << "Hires left  in the machine " << endl;
  130.            
  131.            }
  132.            return hireleft;
  133.            }// end monitorhire
  Càng yêu mèo thì mèo càng mập. Mèo càng mập ta lại càng yêu.

Các đề tài tương tự

 1. Sự cố Nhờ mod chuyển giúp bài "Sắp xếp số thứ tự ngay trong bảng của 1 database?" từ MySQL sang MSSQL giúp!
  Gửi bởi hu-xeko trong diễn đàn Ý kiến, đề xuất và khiếu nại
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 12-03-2012, 07:48 PM
 2. Mới nhập môn khó quá , cần trợ giúp [Vấn đề của bạn cần muốn giúp là gì ?]
  Gửi bởi cuingo212 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 22-10-2011, 08:43 AM
 3. Chương trình giúp một học sinh cấp 1 học phép nhân, xử lý hàm rand, giúp mình với?
  Gửi bởi chankx trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 12-05-2009, 08:52 PM
 4. Code giúp add một key vào registry, ai giúp em?
  Gửi bởi olavien trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 12-12-2007, 08:45 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn