Các bạn cho mình hỏi về cách lập trình ứng dụng cho PDA, HĐH là WinCE5.0.
Mình muốn viết chưong trình ứng dụng cho PDA dùng MFC thì phải làm thế nảo?? có cần thêm thư viện hay cái gì nữa ko?? Có sách nào hứong dẫn ??
Mong các bạn chỉ giúp. Thanks!
Mình đã thử viết MFC chọn cái Smart Devices, nhưng khi tạo giao diện nó lại không cho viết CODE (nhấp double vào BUtton nhưng ko đựoc) ???