Mọi người cho mình hỏi làm sao để gửi dữ liệu của javascript sang cho 1 file ascx và bên file ascx làm thế nào để lấy đựoc dữ liệu đó để xử lý bên dươi code behind với, bình thường nếu là file aspx thì k có vấn đề gì nhưng đây là file ascx(userControl)
thank all.