Mình có 1 solution gồm 2 project là Client (winform) và Service (chương trình console host wcf service).
Mình debug hoặc chạy các chương trình trên 1 máy thì đã chạy ổn định, tức là khi client gọi hàm của service thì được.

Giờ mình mới cho mỗi chương trình chạy trên 1 máy thì không thể nào chạy được. Mình làm như sau:

Service thì mình chạy trên máy có ip 192.168.1.100, client trên máy 192.168.1.101
Endpoint trên file config của service mình đã từ localhost thành 192.168.1.100, build lại
Add service references lại cho client rồi build lại, debug và chạy trên cùng máy thì vẫn đc.
Rồi đem client sang máy 192.168.1.101 chạy thì không kết nối được, và hình như báo lỗi ở endpoint.

Không biết cách làm trên của mình bị sai chỗ nào.


Tình hình là mình chưa lập trình web, service, ... bao giờ nhưng phải làm cái BTL về wcf nên vất vả quá.
Chương trình của mình cũng rất đơn giản, chỉ là 1 máy gọi hàm trên 1 máy kia thôi mà demo mãi không được, mong mọi người giúp đỡ!