Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Bài tập về kế thừa, cần giúp đỡ.

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2012
  Bài viết
  0

  Mặc định Bài tập về kế thừa, cần giúp đỡ.

  Code:
  #include <iostream>
  using namespace std;
  
  class HUMAN
  {
         char name[30];
         int age;
         char gioitinh[4];
     public:
         HUMAN(){};
         HUMAN(char _name[], int _age, char _gioitinh[])
         {
              strcpy(name,_name);
              age=_age;
              strcpy(gioitinh,_gioitinh);
         } 
  
         char* getname()
         {
  					return name;
         }
         char* getgt()
         {
  					return gioitinh;
         }
         int gettuoi()
         {
           return age;
         }
         void show()
         {
           cout<<" Ho ten : "<<name<<" Tuoi "<<age<<" Gioi tinh :"<<gioitinh<<endl;
         }
  			 ~HUMAN();
  };      
  class PERSON : public virtual HUMAN
  {
         char diachi[35];
         int sodt;
     public:
         PERSON():HUMAN(){};
         PERSON(char name2[],int age2,char gioitinh2[],char diachi2[],int sodt2): HUMAN(name2,age2,gioitinh2)
         {
              strcpy(diachi,diachi2);
              sodt=sodt2;
         } 
         char* getdc()
         {
           return diachi;
         }
         int getsdt()
         {
           return sodt;
         }
         void show()
         {
           cout<<" Ho ten : "<<getname()<<" Tuoi "<<gettuoi()<<" Gioi tinh :"<<getgt()<<endl;
           cout<<" So dien thoai :"<<sodt<<" Dia chi "<<diachi<<endl;
         }
  			 ~PERSON();
  };
  class WORKER: public virtual HUMAN
  {
     int hour;
     int salary;
     public:
         WORKER():HUMAN(){};
         WORKER(char name3[],int age3,char gioitinh3[],int hour3,int salary3): HUMAN(name3,age3,gioitinh3)
         { 
               hour = hour3;
               salary=salary3;
         }
         int gethour()
         {
           return hour;
         }
         int getsalary()
         {
           return salary;
         }
         void show()
         {  
  					cout<<" Ho ten : "<<getname()<<" Tuoi "<<gettuoi()<<" Gioi tinh :"<<getgt()<<endl;
  					cout<<" So gio lam :"<<hour<<" Luong : "<<salary;
         }
  };
  class EMPLOYEE: public PERSON, public WORKER
  {
     char position[35];
     public:
         EMPLOYEE():PERSON(),WORKER(){};
         EMPLOYEE(char name4[],int age4,char gioitinh4[],char diachi4[],int sodt4,int hour4,int salary4,char position4[]) : PERSON(name4,age4,gioitinh4,diachi4,sodt4), WORKER(name4,age4,gioitinh4,hour4,salary4)
         { 
  					strcpy(position,position4);
         }
         void show()
         { 
  					cout<<" Ho ten : "<<getname()<<" Tuoi "<<gettuoi()<<" Gioi tinh :"<<getgt()<<endl;
  					cout<<" So dien thoai :"<<getsdt()<<" Dia chi "<<getdc()<<endl;
  					cout<<" So gio lam :"<<gethour()<<" Luong : "<<getsalary();
         }
  			 ~EMPLOYEE();
  };
     
  int main()
  {
    PERSON b("Nguyen Van A", 20, "Nam"," 12 Nguyen Du , Da Nang", 016556789);
    HUMAN a("Nguyen Van B", 22, "Nam" );
    a.show();
    b.HUMAN::show();
    system("PAUSE");
  }
  Nó báo 2 lỗi bực mình không bik gì để sửa. Ai bik hướng dẫn mình với. Đang cần gấp

  Lỗi C2041: illegal digit '8' for base '8'
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi theboy159 : 23-04-2012 lúc 01:57 PM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2011
  Bài viết
  552

  Số điện thoại mà đặt kiểu int làm gì ?
  Cậu muốn tính toán gì với số điện thoại sao?

  Vì cậu để nó kiểu int và nhập vào dữ liệu có số 0 nằm ở đằng trước khi khởi tạo đối tượng cho nên nó sẽ hiểu ở BASE khác
  Với cả kiểu int thì làm gì chứa lên dc con số này : 16556789 ??
  Um Mani Padme Hum...!!

Các đề tài tương tự

 1. Sự cố Nhờ mod chuyển giúp bài "Sắp xếp số thứ tự ngay trong bảng của 1 database?" từ MySQL sang MSSQL giúp!
  Gửi bởi hu-xeko trong diễn đàn Ý kiến, đề xuất và khiếu nại
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 12-03-2012, 07:48 PM
 2. Mới nhập môn khó quá , cần trợ giúp [Vấn đề của bạn cần muốn giúp là gì ?]
  Gửi bởi cuingo212 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 22-10-2011, 08:43 AM
 3. Chương trình giúp một học sinh cấp 1 học phép nhân, xử lý hàm rand, giúp mình với?
  Gửi bởi chankx trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 12-05-2009, 08:52 PM
 4. Code giúp add một key vào registry, ai giúp em?
  Gửi bởi olavien trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 12-12-2007, 08:45 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn