Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: Khó khăn khi sử sụng class Vector<> trong 1 lớp

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  3

  Mặc định Khó khăn khi sử sụng class Vector<> trong 1 lớp

  em khai báo 1 lớp như sau:
  Code:
  ------------------------------arrword.h--------------------------------
  #ifndef _arrword_0612739
  #define _arrword_0612739
  class CArrWord
  {
  	private:
  		int iWord;
  		vector<string> ArrWord;
  		
  	public:
  		CArrWord();
  		~CArrWord();
  }
  #endif;
  Code:
  ---------------------------arrword.cpp-------------------------------------
  #include "iostream"
  #include "vector"
  #include "fstream"
  #include "arrword.h"
  using namespace std;
  //.....
  báo lỗi:
  --------------------Configuration: ArrWord - Win32 Debug--------------------
  Compiling...
  ArrWord.cpp
  d:\bai tap c++\baitapthuchanh\arrword\arrword.h(9) : error C2143: syntax error : missing ';' before '<'
  d:\bai tap c++\baitapthuchanh\arrword\arrword.h(9) : error C2501: 'vector' : missing storage-class or type specifiers
  d:\bai tap c++\baitapthuchanh\arrword\arrword.h(9) : error C2059: syntax error : '<'
  d:\bai tap c++\baitapthuchanh\arrword\arrword.h(9) : error C2238: unexpected token(s) preceding ';'
  D:\BAI TAP C++\BAITAPTHUCHANH\ArrWord\ArrWord.cpp(5) : error C2143: syntax error : missing ';' before 'using'
  Error executing cl.exe.

  ArrWord.exe - 5 error(s), 0 warning(s)

  Mong các huynh giúp đệ cái này!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2007
  Bài viết
  724

  Thêm vào using namespace std;


  Trời đất sao lại để #include bên file cpp vậy.
  mang nó qua bên file .h đi.

  C++ Code:
  1.  
  2. ------------------------------arrword.h--------------------------------
  3. #include "iostream"
  4. #include "vector"
  5. #include "fstream"
  6. #include "arrword.h"
  7. using namespace std;
  8.  
  9.  
  10. #ifndef _arrword_0612739
  11. #define _arrword_0612739
  12.  
  13.  
  14. class CArrWord
  15. {
  16.     private:
  17.         int iWord;
  18.         vector<string> ArrWord;
  19.        
  20.     public:
  21.         CArrWord();
  22.         ~CArrWord();
  23. }
  24. #endif

  ví dụ trong MSDN nè
  C++ Code:
  1.  
  2. // vector_ctor.cpp
  3. // compile with: /EHsc
  4. #include <vector>
  5. #include <iostream>
  6.  
  7. int main( )
  8. {
  9.    using namespace std;
  10.    vector <int>::iterator v1_Iter, v2_Iter, v3_Iter, v4_Iter, v5_Iter;
  11.  
  12.    // Create an empty vector v0
  13.    vector <int> v0;
  14.  
  15.    // Create a vector v1 with 3 elements of default value 0
  16.    vector <int> v1( 3 );
  17.  
  18.    // Create a vector v2 with 5 elements of value 2
  19.    vector <int> v2( 5, 2);
  20.  
  21.    // Create a vector v3 with 3 elements of value 1 and with the allocator
  22.    // of vector v2
  23.    vector <int> v3( 3, 1, v2.get_allocator( ) );
  24.  
  25.    // Create a copy, vector v4, of vector v2
  26.    vector <int> v4( v2 );
  27.  
  28.    // Create a vector v5 by copying the range v4[_First, _Last)
  29.    vector <int> v5( v4.begin( ) + 1, v4.begin( ) + 3 );
  30.  
  31.    cout << "v1 =" ;
  32.    for ( v1_Iter = v1.begin( ) ; v1_Iter != v1.end( ) ; v1_Iter++ )
  33.       cout << " " << *v1_Iter;
  34.    cout << endl;
  35.    
  36.    cout << "v2 =" ;
  37.    for ( v2_Iter = v2.begin( ) ; v2_Iter != v2.end( ) ; v2_Iter++ )
  38.       cout << " " << *v2_Iter;
  39.    cout << endl;
  40.  
  41.    cout << "v3 =" ;
  42.    for ( v3_Iter = v3.begin( ) ; v3_Iter != v3.end( ) ; v3_Iter++ )
  43.       cout << " " << *v3_Iter;
  44.    cout << endl;
  45.  
  46.    cout << "v4 =" ;
  47.    for ( v4_Iter = v4.begin( ) ; v4_Iter != v4.end( ) ; v4_Iter++ )
  48.       cout << " " << *v4_Iter;
  49.    cout << endl;
  50.  
  51.    cout << "v5 =";
  52.    for ( v5_Iter = v5.begin( ) ; v5_Iter != v5.end( ) ; v5_Iter++ )
  53.       cout << " " << *v5_Iter;
  54.    cout << endl;  
  55. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi zkday2686 : 26-10-2008 lúc 06:44 PM.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  3

  em muốn tìm hiểu về vecto trong C++ thì nên tham khảo ở đâu là tốt nhất ạ?
  hay vao MSDN.com có được không?

 4. #4
  Ngày gia nhập
  10 2006
  Nơi ở
  In Your Bugs
  Bài viết
  823

  MSDN is the best

  Nhưng mà hình như ở msdn.microsoft.co ( msn.com khác à )

 5. #5
  Ngày gia nhập
  09 2008
  Bài viết
  28

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi kidyboy2003 Xem bài viết
  em khai báo 1 lớp như sau:
  Code:
  ------------------------------arrword.h--------------------------------
  #ifndef _arrword_0612739
  #define _arrword_0612739
  class CArrWord
  {
  	private:
  		int iWord;
  		vector<string> ArrWord;
  		
  	public:
  		CArrWord();
  		~CArrWord();
  }
  #endif;
  Code:
  ---------------------------arrword.cpp-------------------------------------
  #include "iostream"
  #include "vector"
  #include "fstream"
  #include "arrword.h"
  using namespace std;
  //.....
  báo lỗi:
  --------------------Configuration: ArrWord - Win32 Debug--------------------
  Compiling...
  ArrWord.cpp
  d:\bai tap c++\baitapthuchanh\arrword\arrword.h(9) : error C2143: syntax error : missing ';' before '<'
  d:\bai tap c++\baitapthuchanh\arrword\arrword.h(9) : error C2501: 'vector' : missing storage-class or type specifiers
  d:\bai tap c++\baitapthuchanh\arrword\arrword.h(9) : error C2059: syntax error : '<'
  d:\bai tap c++\baitapthuchanh\arrword\arrword.h(9) : error C2238: unexpected token(s) preceding ';'
  D:\BAI TAP C++\BAITAPTHUCHANH\ArrWord\ArrWord.cpp(5) : error C2143: syntax error : missing ';' before 'using'
  Error executing cl.exe.

  ArrWord.exe - 5 error(s), 0 warning(s)

  Mong các huynh giúp đệ cái này!

  "arrword.h"
  Code:
  #ifndef _arrword_0612739
  #define _arrword_0612739
  
  #include <iostream>
  #include <vector>
  #include <fstream>
  #include "arrword.h"
  using namespace std;
  
  class CArrWord
  {
    private:
      int iWord;
      vector<string> ArrWord;
      
    public:
      CArrWord();
      ~CArrWord();
  };
  
  #endif
  "arrword.cpp"
  Code:
  #include "arrword.h"
  
  int main()
  {
    // Bo code vao day.
  
    return EXIT_SUCCESS;
  }

Các đề tài tương tự

 1. Database Khó khăn trong vấn đề đưa dữ liệu từ Database vào datagrid
  Gửi bởi thinhcnt50dh1 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 25-08-2013, 02:36 PM
 2. M.U gặp thêm khó khăn trong việc chiêu mộ Okore
  Gửi bởi seothethao trong diễn đàn Giải trí - Thư giãn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 14-01-2013, 04:54 PM
 3. Gặp khó khăn với việc xuống dòng trong file
  Gửi bởi chaien281985 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 09-04-2011, 10:15 PM
 4. Khó khăn khi tạo giao diện trong C#
  Gửi bởi Hunghang trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 23-11-2010, 01:43 AM
 5. khó khăn trong việc textbox cho Wordpad
  Gửi bởi KISS trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 15-03-2009, 07:38 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn