Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: Khó khăn khi sử sụng class Vector<> trong 1 lớp

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  3

  Mặc định Khó khăn khi sử sụng class Vector<> trong 1 lớp

  em khai báo 1 lớp như sau:
  Code:
  ------------------------------arrword.h--------------------------------
  #ifndef _arrword_0612739
  #define _arrword_0612739
  class CArrWord
  {
  	private:
  		int iWord;
  		vector<string> ArrWord;
  		
  	public:
  		CArrWord();
  		~CArrWord();
  }
  #endif;
  Code:
  ---------------------------arrword.cpp-------------------------------------
  #include "iostream"
  #include "vector"
  #include "fstream"
  #include "arrword.h"
  using namespace std;
  //.....
  báo lỗi:
  --------------------Configuration: ArrWord - Win32 Debug--------------------
  Compiling...
  ArrWord.cpp
  d:\bai tap c++\baitapthuchanh\arrword\arrword.h(9) : error C2143: syntax error : missing ';' before '<'
  d:\bai tap c++\baitapthuchanh\arrword\arrword.h(9) : error C2501: 'vector' : missing storage-class or type specifiers
  d:\bai tap c++\baitapthuchanh\arrword\arrword.h(9) : error C2059: syntax error : '<'
  d:\bai tap c++\baitapthuchanh\arrword\arrword.h(9) : error C2238: unexpected token(s) preceding ';'
  D:\BAI TAP C++\BAITAPTHUCHANH\ArrWord\ArrWord.cpp(5) : error C2143: syntax error : missing ';' before 'using'
  Error executing cl.exe.

  ArrWord.exe - 5 error(s), 0 warning(s)

  Mong các huynh giúp đệ cái này!
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2007
  Bài viết
  724

  Thêm vào using namespace std;


  Trời đất sao lại để #include bên file cpp vậy.
  mang nó qua bên file .h đi.

  C++ Code:
  1.  
  2. ------------------------------arrword.h--------------------------------
  3. #include "iostream"
  4. #include "vector"
  5. #include "fstream"
  6. #include "arrword.h"
  7. using namespace std;
  8.  
  9.  
  10. #ifndef _arrword_0612739
  11. #define _arrword_0612739
  12.  
  13.  
  14. class CArrWord
  15. {
  16.     private:
  17.         int iWord;
  18.         vector<string> ArrWord;
  19.        
  20.     public:
  21.         CArrWord();
  22.         ~CArrWord();
  23. }
  24. #endif

  ví dụ trong MSDN nè
  C++ Code:
  1.  
  2. // vector_ctor.cpp
  3. // compile with: /EHsc
  4. #include <vector>
  5. #include <iostream>
  6.  
  7. int main( )
  8. {
  9.    using namespace std;
  10.    vector <int>::iterator v1_Iter, v2_Iter, v3_Iter, v4_Iter, v5_Iter;
  11.  
  12.    // Create an empty vector v0
  13.    vector <int> v0;
  14.  
  15.    // Create a vector v1 with 3 elements of default value 0
  16.    vector <int> v1( 3 );
  17.  
  18.    // Create a vector v2 with 5 elements of value 2
  19.    vector <int> v2( 5, 2);
  20.  
  21.    // Create a vector v3 with 3 elements of value 1 and with the allocator
  22.    // of vector v2
  23.    vector <int> v3( 3, 1, v2.get_allocator( ) );
  24.  
  25.    // Create a copy, vector v4, of vector v2
  26.    vector <int> v4( v2 );
  27.  
  28.    // Create a vector v5 by copying the range v4[_First, _Last)
  29.    vector <int> v5( v4.begin( ) + 1, v4.begin( ) + 3 );
  30.  
  31.    cout << "v1 =" ;
  32.    for ( v1_Iter = v1.begin( ) ; v1_Iter != v1.end( ) ; v1_Iter++ )
  33.       cout << " " << *v1_Iter;
  34.    cout << endl;
  35.    
  36.    cout << "v2 =" ;
  37.    for ( v2_Iter = v2.begin( ) ; v2_Iter != v2.end( ) ; v2_Iter++ )
  38.       cout << " " << *v2_Iter;
  39.    cout << endl;
  40.  
  41.    cout << "v3 =" ;
  42.    for ( v3_Iter = v3.begin( ) ; v3_Iter != v3.end( ) ; v3_Iter++ )
  43.       cout << " " << *v3_Iter;
  44.    cout << endl;
  45.  
  46.    cout << "v4 =" ;
  47.    for ( v4_Iter = v4.begin( ) ; v4_Iter != v4.end( ) ; v4_Iter++ )
  48.       cout << " " << *v4_Iter;
  49.    cout << endl;
  50.  
  51.    cout << "v5 =";
  52.    for ( v5_Iter = v5.begin( ) ; v5_Iter != v5.end( ) ; v5_Iter++ )
  53.       cout << " " << *v5_Iter;
  54.    cout << endl;  
  55. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi zkday2686 : 26-10-2008 lúc 06:44 PM.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  3

  em muốn tìm hiểu về vecto trong C++ thì nên tham khảo ở đâu là tốt nhất ạ?
  hay vao MSDN.com có được không?

 4. #4
  Ngày gia nhập
  10 2006
  Nơi ở
  In Your Bugs
  Bài viết
  823

  MSDN is the best

  Nhưng mà hình như ở msdn.microsoft.co ( msn.com khác à )

 5. #5
  Ngày gia nhập
  09 2008
  Bài viết
  28

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi kidyboy2003 Xem bài viết
  em khai báo 1 lớp như sau:
  Code:
  ------------------------------arrword.h--------------------------------
  #ifndef _arrword_0612739
  #define _arrword_0612739
  class CArrWord
  {
  	private:
  		int iWord;
  		vector<string> ArrWord;
  		
  	public:
  		CArrWord();
  		~CArrWord();
  }
  #endif;
  Code:
  ---------------------------arrword.cpp-------------------------------------
  #include "iostream"
  #include "vector"
  #include "fstream"
  #include "arrword.h"
  using namespace std;
  //.....
  báo lỗi:
  --------------------Configuration: ArrWord - Win32 Debug--------------------
  Compiling...
  ArrWord.cpp
  d:\bai tap c++\baitapthuchanh\arrword\arrword.h(9) : error C2143: syntax error : missing ';' before '<'
  d:\bai tap c++\baitapthuchanh\arrword\arrword.h(9) : error C2501: 'vector' : missing storage-class or type specifiers
  d:\bai tap c++\baitapthuchanh\arrword\arrword.h(9) : error C2059: syntax error : '<'
  d:\bai tap c++\baitapthuchanh\arrword\arrword.h(9) : error C2238: unexpected token(s) preceding ';'
  D:\BAI TAP C++\BAITAPTHUCHANH\ArrWord\ArrWord.cpp(5) : error C2143: syntax error : missing ';' before 'using'
  Error executing cl.exe.

  ArrWord.exe - 5 error(s), 0 warning(s)

  Mong các huynh giúp đệ cái này!

  "arrword.h"
  Code:
  #ifndef _arrword_0612739
  #define _arrword_0612739
  
  #include <iostream>
  #include <vector>
  #include <fstream>
  #include "arrword.h"
  using namespace std;
  
  class CArrWord
  {
    private:
      int iWord;
      vector<string> ArrWord;
      
    public:
      CArrWord();
      ~CArrWord();
  };
  
  #endif
  "arrword.cpp"
  Code:
  #include "arrword.h"
  
  int main()
  {
    // Bo code vao day.
  
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Các đề tài tương tự

 1. Database Khó khăn trong vấn đề đưa dữ liệu từ Database vào datagrid
  Gửi bởi thinhcnt50dh1 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 25-08-2013, 02:36 PM
 2. M.U gặp thêm khó khăn trong việc chiêu mộ Okore
  Gửi bởi seothethao trong diễn đàn Giải trí - Thư giãn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 14-01-2013, 04:54 PM
 3. Gặp khó khăn với việc xuống dòng trong file
  Gửi bởi chaien281985 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 09-04-2011, 10:15 PM
 4. Khó khăn khi tạo giao diện trong C#
  Gửi bởi Hunghang trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 23-11-2010, 01:43 AM
 5. khó khăn trong việc textbox cho Wordpad
  Gửi bởi KISS trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 15-03-2009, 07:38 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn