Mình đang dùng bản Rational Rose 2003, không thấy có hỗ trợ .Net . Cho mình hỏi có cái add-in nào cho phép hỗ trợ .Net????
cám ơn!