Như tiêu đề, mình muốn hỏi là khi ta serialize 1 loạt các object ra file nhị phân thì có hàm nào để đếm số lượng object đã được serialize hay không. Bởi vì nếu ta deserialize hết ra rồi đếm thì có vẻ không khả thi lắm nếu như số lượng object lớn.
cảm ơn mọi người đã quan tâm!