Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: [Hỏi] Bài tập Kiểu dữ liệu nâng cao và sắp xếp

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2008
  Nơi ở
  HÀ NỘI APTECH
  Bài viết
  4

  Wink [Hỏi] Bài tập Kiểu dữ liệu nâng cao và sắp xếp

  Mình có 1 Bài tập Kiểu dữ liệu nâng cao và sắp xếp :

  Xây dựng Menu cho các chương trình sau :
  1. Nhập số nguyên N ( đk 0<N<20 ) cái này thì dễ ^^ .
  2. Nhập thông tin học viên với họ tên và điểm thi ^^.
  3. hiển thị danh sách học viên ^^.
  4. Sắp xếp điểm thi từ cao xuống thấp ^^.

  Em làm như sau :
  C Code:
  1. // Xay Dung Menu:
  2. #include<conio.h>
  3. #include<stdio.h>
  4. #include<stdlib.h>
  5. struct hocvien
  6. {
  7.     char hoten[20];
  8.     int diem[10];
  9. }hv[10];
  10. void menu(void);
  11. void nhap(int *N);
  12. void nhaphv(int N,struct hocvien hv[10]);
  13. void danhsach(int N,struct hocvien hv[10]);
  14. void sapxep(int N, struct hocvien hv[10]);
  15. void main()
  16. {
  17.     int N,chon;
  18.     clrscr();
  19.     do{
  20.         menu();
  21.     printf("\t Lua chon Menu 1-2-3-4 :");
  22.     scanf("%d",&chon);
  23.     switch(chon)
  24.     {
  25.         case 1:
  26.             nhap(&N);
  27.             break;
  28.         case 2:
  29.             nhaphv(N, hv);
  30.             break;
  31.         case 3:
  32.             danhsach(N, hv);
  33.             break;
  34.         case 4:
  35.             sapxep(N, hv);
  36.             break;
  37.         default:
  38.             exit(0);
  39.     }
  40.     }   while(chon!=5);
  41.     getch();
  42. }
  43. void menu(void)
  44. {
  45.     printf("\n 1. Nhap N ( 0<N<20 ) ");
  46.     printf("\n 2. Nhap 10 hoc vien ");
  47.     printf("\n 3. Danh sach hoc vien ");
  48.     printf("\n 4. Sap xem diem thi cao -> thap");
  49. }
  50. void nhap(int *N)
  51.     {
  52.     printf(" Nhap so nguyen N (dieu kien 0<N<20) :");
  53.     scanf("%d",N);
  54.     while(*N>=20||*N<=0)
  55.     {
  56.         printf("Nhap sai -> Nhap lai N:");
  57.         scanf("%d",N);
  58.     }
  59. }
  60. void nhaphv(int N, struct hocvien hv[10])
  61. {
  62.     int i;
  63.     for(i=0;i<N;i++)
  64.     {
  65.         printf(" Hoc Vien %d",hv[i]);
  66.         scanf("%s",hv[i].hoten);
  67.         printf(" Diem thi ");
  68.         scanf("%d",&hv[i].diem);
  69.     }
  70. }
  71. void danhsach(int N, struct hocvien hv[10])
  72. {
  73.     int i;
  74.     for(i=0;i<N;i++)
  75.     {
  76.         printf(" Danh sach ho ten hoc vien:%d",hv[i].hoten);
  77.         printf(" Danh sach diem thi:%d",hv[i].diem);
  78.     }
  79. }
  80. void sapxep(int N,struct hocvien hv[10])
  81. {
  82.     int i,j;
  83.         for(i=0;i<N;i++);
  84.         {
  85.             for(j<N-1;j>i;j--)
  86.             {
  87.                 printf(" Sap xep cao -> thap :%d\t\n",j);
  88.             }
  89.         }
  90. }

  Hộ em phần menu 3 và 4 ! nhì nhằng quá !
  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  void main()
  {
     char dola;
     dola='$';
     printf(" Em chỉ thích cái này: %c", dola);
     getch();
  }
  Press Anykey to kill ADMINISTRATOR of this Computer.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Nơi ở
  Việt Nam
  Bài viết
  577

  Chào bạn. Bài của bạn không ổn từ trên xuống dưới, bạn tự xem lại từng phần đi đã

  Code:
  struct hocvien
  {
    char hoten[20];
    int diem[10];
  }hv[10];
  - Bạn định nhập cho mỗi người bao nhiêu điểm mà khai báo mảng điểm, mình thấy ở hàm nhaphv hình như mỗi người chỉ có một điểm thì phải. Như vậy là có mâu thuẫn rồi.

  - Mảng Struct của bạn chỉ khai báo 10 phần tử, sao điều kiện nhập N là tử 0->20 như vậy thì dùng sao được, hay ở đây N không phải số phần tử. Nếu N là số phần tử thì cho luôn vào hàm nhaphv tách ra làm gì như vậy.

  - Phần in bạn nên xuống dòng cho rõ dàng 1 chút.

  Code:
  void sapxep(int N,struct hocvien hv[10])
  {
    int i,j;
    struct hocvien temp;
      for(i=0;i<N-1;i++);
        for(j=i+1;j<N;j++)
            if (hv[i].diem<hv[j].diem)
            {
                temp=hv[i];
                hv[i]=hv[j];
                hv[j]=temp;
            }
  }
  Bạn thử sửa xem sao đã nhé!

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2008
  Nơi ở
  HÀ NỘI APTECH
  Bài viết
  4

  cảm ơn đã giúp ! sẽ sửa sẽ sửa
  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  void main()
  {
     char dola;
     dola='$';
     printf(" Em chỉ thích cái này: %c", dola);
     getch();
  }
  Press Anykey to kill ADMINISTRATOR of this Computer.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn